Home

PCR-analyse - Pathoproof

Tankmelk en individuele monsters

MCC-Vlaanderen biedt de Pathoproof aan sinds april 2012. In onderstaande tabel kunt u het gebruik van de PCR-test vergelijken op zijn inzetbaarheid in de praktijk. 

 

 

* Enkel de vermelde targets worden onderzocht. Er kan bijgevolg geen uitspraak gedaan worden over aanwezigheid van andere bacteriën die niet in de betreffende kit vervat zitten!

Voor meer info over de Pathoproof analyse en de interpretatie van het resultaat, kan u terecht bij Dr. Karlien Supré.