Home

Gevoeligheidsbepaling

Verantwoord gebruik van antibiotica

Hoewel er minder antibiotica ingezet worden in vergelijking met andere sectoren, wordt ook de melkveehouderij aanhoudend gewezen op het belang van verantwoord gebruik van antibiotica.

Enkele tips om verstandig om te springen met antibiotica:

 • Leg steeds de nadruk op preventie en een gedegen bedrijfsmanagement, zodat er minder behandelingen moeten worden ingesteld;
 • Vraag advies aan uw dierenarts, bijvoorbeeld voor het opstellen van een bedrijfsbehandelplan of het aanpassen van droogstandstherapie;
 • Hou vast aan een standaard protocol voor de behandeling van mastitis, op basis van de ernst van de symptomen;
 • Staaf een therapie steeds met gegevens, zoals het bacteriologisch onderzoek en een gevoeligheidsbepaling;
 • Schat de kans op genezing in aan de hand van de chroniciteit en de aard van de infectie, de leeftijd van het dier, ... Behandel enkel dieren met een aanvaardbare kans op genezing;
 • Wanneer een uierinfectie behandeld wordt met antibiotica, behandel dan ‘goed’. Dit houdt het volgende in:
  • Lang genoeg behandelen (bij klinische mastitis: therapie niet stopzetten van zodra de symptomen verdwenen zijn, beter 1 dag langer behandelen);
  • Zowel in de uier als in de nek behandelen;
 • Behandeling van mastitis met niet voor intramammair gebruik geregistreerde antibiotica (zoals ‘uierinfusen’) is niet toegelaten.
 • Kies een correcte droogzetter in samenspraak met uw dierenarts en op basis van regelmatig bacteriologisch onderzoekOp bedrijven met een lage infectiedruk en goede uiergezondheid kan selectief droogzetten overwogen worden. Echter, op bedrijven met een hoog tankmelkcelgetal, veel individuele koeien met hoog celgetal en/of een hoge incidentie van klinische mastitis wordt beter niet afgestapt van het standaard droogzetten van alle koeien.