Home

Gevoeligheidsbepaling

Verantwoord gebruik van antibiotica

Hoewel er minder antibiotica ingezet worden in vergelijking met andere sectoren, wordt ook de melkveehouderij aanhoudend gewezen op het belang van verantwoord gebruik van antibiotica.

Enkele tips om verstandig om te springen met antibiotica:

  • Leg steeds de nadruk op preventie en een gedegen bedrijfsmanagement, zodat er minder behandelingen moeten worden ingesteld;

  • Bespreek uw antibiotica-benchmarkrapport met uw dierenarts;

  • Stel samen met uw dierenarts een bedrijfsbehandelplan op voor zowel behandeling van klinische mastitis als voor droogzetten;

  • Schat de kans op genezing in aan de hand van de chroniciteit en de aard van de infectie, de leeftijd van het dier ... Behandel enkel dieren met een aanvaardbare kans op genezing;

  • Voer geregeld bacteriologisch onderzoek (PCR, Pathoproof) uit op tankmelk;

  • Laat regelmatig klinische en subklinische (attentiekoeien) mastitis onderzoeken (PCR of cultuur) om de veroorzakende kiem te diagnosticeren met gevoeligheidsbepaling;

  • Overweeg het geven van onstekingsremmers bij vaststellen van mastitis;

  • Behandeling van mastitis met antibiotica die niet geregistreerd zijn voor intramammair gebruik (zoals ‘uierinfusen’) zijn absoluut uit den boze.