Home

Standaard cultuur

Procedure

Eén gestandaardiseerd protocol wordt toegepast voor zowel melkmonsters van attentiekoeien als van klinische mastitis. MCC-Vlaanderen houdt zich er aan de richtlijnen van het NMC (http://www.nmconline.org/) (National Mastitis Council) zo strikt mogelijk op te volgen.

Bij het standaard cultuuronderzoek wordt een kleine hoeveelheid melk overgebracht op een voedingsbodem. Na 24 uur incubatie in een broedstoof wordt de voedingsbodem beoordeeld op groei van micro-organismen. Indien groei optreedt wordt de kiem geïdentificeerd via specifieke tests. Indien nodig wordt opnieuw geïncubeerd gedurende 24 uur. Bij isolatie van een major pathogeen (belangrijke mastitisverwekkers) wordt wanneer gewenst een aangepast antibiogram aangelegd. 

Het correcte aanvraagformulier vindt u hier