Home

Gevoeligheidsbepaling

Bij Pathoproof

 

Aangezien bij de Pathoproof analyse geen kweek wordt gemaakt kan geen standaard antibiogram aangelegd worden. Met de beide Pathoproof testkits die bij MCC gebruikt worden gaan we wel op zoek naar het ß(beta)-lactamase gen. Wanneer dit gen aanwezig is in een melkmonster wordt op het bedrijf beter omzichtig omgesprongen met antibiotica uit de ß-lactamgroep (penicillines en cefalosporines) bij het behandelen van uierinfecties.

Het is echter ook mogelijk om voor een melkmonster zowel Pathoproof als een standaard bacteriële cultuur aan te vragen, bijv. voor klinische gevallen. Op die manier is een snel resultaat gegarandeerd via de Pathoproof en is er na enkele dagen bovendien een volledig antibiogram beschikbaar om de therapie indien nodig bij te stellen. Als gevolg van de grotere gevoeligheid van Pathoproof ten opzichte van standaard cultuuronderzoek, is er evenwel kans dat de cultuur negatief is terwijl met Pathoproof wél bacterieel DNA geïdentificeerd werd.