Home

Logistiek

Logistiek

De logistieke afdeling is een belangrijke pijler in de werking van MCC. Door 24 op 24 uur transport van materiaal en melkmonster, wordt de schakel tussen monstername en het gevalideerd resultaat zeer kort gehouden. In de afdeling logistiek zijn 13 medewerkers actief en zij gebruiken hiervoor een 9-tal gekoelde transportwagens.

Transport  officiële melkmonsters

Bij het ophalen van de melk bij de melkveehouders wordt automatisch een melkmonster genomen met een erkend bemonsteringsapparaat. De RMO-chauffeurs plaatst de monsters in een koelbox gevuld met ijswater en zet deze op het einde van zijn ophaalrit in de koelruimte van de zuivelfabriek. De temperatuur in deze koelruimtes mag niet meer dan 4.0°C bedragen en wordt constant gecontroleerd. MCC haalt deze melkmonsters op dagelijkse basis op met daarvoor uitgeruste koelwagens. Er zijn een 35-tal ophaalplaatsen in het werkgebied van MCC.

Transport MPR-monsters

In samenwerking en in opdracht van CRV worden tal van logistieke activiteiten uitgevoerd voor het MPR-onderzoek.

Transport materiaal dierenartsen

Het ophalen van labomateriaal bij dierenartsen verloopt in samenwerking met DGZ-Vlaanderen. MCC staat in voor de het transport in Vlaanderen. Hoofdzakelijk gaat het hier om bloedmonsters met bestemming labo DGZ-Torhout en melkmonsters (mastitisonderzoek) met bestemming het labo van MCC. Op deze manier worden een 220-tal dierenartsen op vaste ophaaldagen bediend, één of twee maal per week. Een 420-tal dierenartsen maakt gebruik van een systeem “op afroep”, waarbij ze contact opnemen met DGZ om monsters te komen afhalen.

Transport colostrum

Sinds begin 2011 haalt MCC colostrum op bij melkveehouders in opdracht van ECI (European Colostrum Industry), te Marloie. ECI staat in voor de verdere verwerking van het colostrum en betaalt hiervoor een vergoeding aan de melkveehouders.

Omwille van de groeiende vraag naar colostrum zijn melkveehouders die hun overschot aan colostrum willen verhandelen nog steeds welkom. Meer info en inschrijving kunt u hier terugvinden.

IKM wateronderzoek

In het kader van het IKM-kwaliteitssysteem kunnen melkveehouders het water bij MCC laten controleren. Hierbij wordt er samengewerkt met DGZ-Vlaanderen. De bemonstering gebeurt door een monsternemer van MCC en de analyses worden uitgevoerd in het labo van DGZ te Torhout.

Controle RMO en RMO-chauffeur

Op regelmatige basis wordt het automatisch bemonsteringsapparaat dat op de RMO is gemonteerd, gecontroleerd. Een monsternemer van MCC volgt een (deel)rit van de RMO waarbij er telkens een manueel genomen staal vergeleken wordt met het mechanisch genomen melkmonster van de RMO. Jaarlijks worden zo een 250-tal controles gedaan bij een 150-tal verschillende RMO’s. Gelijktijdig wordt ook de werking van de RMO-chauffeur geëvalueerd.