Home

Diensten

Diensten

Alle diensten van de bedrijfsadvisering ten voordele van Vlaamse melkveehouders worden vergoed tegen een vast uurtarief van 65 €/uur. Voor projecten kunnen andere tarieven gehanteerd worden.