Home

Demoproject "antibioticagebruik"

Demoproject "antibioticagebruik"

In 2013 is MCC-Vlaanderen gestart met een ADLO-demonstratieproject met als titel "Verantwoord gebruik van antibiotica in de Vlaamse melkveehouderij door communicatie, opleiding en begeleiding. De partners van MCC in dit project zijn respectievelijk DGZ-Vlaanderen, BB, BCZ, Schoolhoeve Axelwalle, Hooibeekhoeve en PVL Bocholt, AMCRA en M-team.
Het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector staat de afgelopen jaren sterk ter discussie. Daarom heeft men in België een centrum van expertise over antimicrobiële consumptie en resistentie bij dieren, AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) opgericht in 2012. Het centrum formuleert daarbij adviezen om te komen tot een rationele reductie van het gebruik van antimicrobiële middelen in de diergeneeskunde in ons land. Voor de melkveehouderij werden reeds enkele concrete maatregelen tot autoregulatie voorgesteld. In het ADLO-project zal voornamelijk gewerkt worden aan het implementeren en communiceren van deze autoregulerende maatregelen. Hiervoor werden 4 melkveebedrijven geselecteerd, verspreid over Vlaanderen. Deze pilootbedrijven werden gevraagd de AMCRA maatregelen toe te passen. Deze omvatten o.a. een gedetailleerde datacollectie van het antibioticumgebruik, het vermijden van het voederen van melk met antimicrobiële middelen aan kalveren, het onderbouwd inzetten van quinolones en 3de-4de generatie cefalosporines, het selectief droogzetten en het bannen van uierinfusen voor de behandeling van klinische mastitis.

Naar schatting 70 % van het antibioticagebruik op een melkveebedrijf wordt ingezet voor het oplossen van uiergezondheidsproblemen. Een belangrijk aandeel hierin zijn de droogzetpreparaten die al dan niet preventief worden toegediend. Enkele omringende landen hebben reeds een verbod ingesteld om antibiotica-houdende droogzettubes te gebruiken bij gezonde dieren. Dat betekent dat het management en de huisvesting van de droogstaande koeien in optimale omstandigheden moet verlopen