Home

Diergeneeskundig onderzoek

Diergeneeskundig onderzoek

Detectie van specifieke antistoffen

De detectie van specifieke antistoffen gericht tegen antigenen van infectueuze of parasitaire aard gebeurt in opdracht van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) conform de samenwerkingsovereenkomst die tussen beide organisaties in 2008 werd afgesloten.

Brucellose

Naar aanleiding van recente Brucellose uitbraken heeft FAVV beslist om alle melkveebedrijven regelmatig te screenen via de tankmelk.

Parasitair profiel 

Het parasitair profiel werd ontwikkeld door de Faculteit Dierengeneeskunde (vakgroep Parasitologie) en wil o.a. door titerbepaling op tankmelkmonsters voor maag-en darmwormen en Leverbot het verband aantonen tussen de optische densiteit en het economisch verlies dat door beide aandoeningen veroorzaakt werd. 
 

Paratuberculose

Er worden jaarlijks door MCC ca 60.000 analysen uitgevoerd op MPR-melkmonsters in kader van het monitoringsprogramma van de Belgische Zuivelketen


PAG-onderzoek

Op MPR- melkmonsters worden op aanvraag van de melkveehouder drachtigheidsbepalingen uitgevoerd.