Home

Algemeen

Algemeen

Vzw Melkcontrolecentrum-Vlaanderen, kortweg MCC-Vlaanderen, voert als kerntaak alle activiteiten uit m.b.t. de kwaliteitsbepaling van de rauwe melk in Vlaanderen. Deze activiteiten omvatten de bemonstering op het melkveebedrijf, de analyses, de gegevensverwerking, de rapportering en de controle hierop.

MCC-Vlaanderen is een zgn ‘interprofessioneel' organisme overeenkomstig het KB van 21 december 2006, dat de controle van de kwaliteit van de rauwe melk en de erkenning van de interprofessionele organismen regelt (B.S. van 15 januari 2007). MCC-Vlaanderen is bijgevolg door de bevoegde overheid aangeduid voor de controle van de kwaliteit en de samenstelling van de melk geproduceerd in Vlaanderen.

In het kader van samenwerkingsovereenkomsten met vzw Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en de vzw Vlaamse Rundveeteeltvereniging (VRV) voert MCC-Vlaanderen volgende analyses uit :

  • het bacteriologisch onderzoek op de aanwezigheid van uierpathogene kiemen in kwartier- of koemelkmonsters ;
  • het opsporen van specifieke antistoffen in melk gericht tegen antigenen van virale, bacteriële of parasitaire oorsprong ;
  • onderzoek op koemelkmonsters genomen in het kader van melkproductieregistratie (MPR)