Home

Algemeen

Algemeen

Kernopdracht
 

MCC is dé betrouwbare partner van de Vlaamse melkveehouder en de zuivelsector. MCC waarborgt de kwaliteit en de samenstelling van alle rauwe melk die in Vlaanderen geproduceerd en aan de zuivelindustrie geleverd wordt. Daarbij houdt ze toezicht op de bemonstering, voert ze hoogkwalitatieve analysen uit op de monsters die ze ophaalt bij de producenten en zorgt ze voor zowel de gegevensverwerking als de rapportering. Daarnaast ondersteunt MCC de connectie tussen de Vlaamse melkveehouders en de kopers van melk. Zo zorgt de buitendienst van MCC voor de begeleiding van de Vlaamse melkveehouders, in samenspraak met de andere betrokken partners (zuivelindustrie, landbouworganisaties...).

MCC investeert continu in haar medewerkers, in kennis en innovatie. Jaarlijks voert MCC ruim 12 miljoen analyses uit op melkmonsters in haar gespecialiseerd laboratorium in Lier. Door deze snelle en efficiënte aanpak garandeert MCC de kwaliteit van de zuivel die uiteindelijk in de winkelrekken komt. Het labo van MCC is door BELAC geaccrediteerd volgens ISO 17025 nr. 096-TEST, de norm voor kwaliteitsmanagement in laboratoria, en ISO 17020 nr. 096-INSP, de norm voor controleactiviteiten in de distributiesector. Bovendien is MCC ook gecertificeerd volgens ISO 17065 nr. 096-PROD, voor de certificatie van het IKM-lastenboek en van weidegang en kan ze binnen de sector worden ingeschakeld voor andere certificatie-initiatieven.

MCC-Vlaanderen is een door de Minister erkend Interprofessioneel Organisme en voert in opdracht van de Federale en Regionale Overheid activiteiten uit in het kader van de bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van de rauwe melk die in Vlaanderen geproduceerd en aan de zuivelindustrie geleverd wordt.

Melklaboratorium 

Sedert 2008 zijn alle provinciale laboratoria voor melkonderzoek samengebracht in één modern labo. De huidige gebouwen werden door de reorganisatie grondig gerenoveerd. In samenwerking met DGZ en CRV voert MCC alle routine en diagnostische melktesten uit. Jaarlijks worden miljoenen melkmonsters  geanalyseerd met de meest gesofisticeerde toestellen. Hierdoor worden analysen met een grote capaciteit, snelheid en kwaliteit gerapporteerd aan de koper en producent van melk. 

Belac- accreditatie 

MCC-Vlaanderen is door BELAC -conform de ISO-normen 17025 nr. 096-TEST, 17020 nr. 096-INSP en 17065 nr. 096-PROD - geaccrediteerd voor :

  • de analyses voor de bepaling van de kwaliteit en samenstelling van de rauwe melk;
  • de analyses voor de melkproductieregistratie;
  • identificatie van de meest voorkomende uierpathogenen;
  • antistoffendetectie voor M.A.P.;
  • de controle op de bemonstering van de tankmelk en de werking van de R.M.O.-chauffeur
  • Herijking voor R.M.O.- pompinstallaties;
  • de bemonstering voor drinkwater voor labels (I.K.M., ...)
  • IKM-certificatie

Buitendienst

Een bijkomende maar belangrijke taak bestaat erin dat MCC de Vlaamse melkveehouders in samenspraak met de andere betrokkenen (zuivelindustrie, landbouworganisaties,...) begeleidt en opvolgt. Dit kan gebeuren via telefonisch consult, informatieve sessies, maar ook en vooral via bedrijfsbezoeken.