Home

You are here

Nieuws

Vacatures MCC / DGZ / VIVEE

We zoeken nieuwe collega's voor een aantal vacatures binnen onze organisatiegroep DGZ-MCC-Vivee. Klik op 'lees meer' voor meer info over de vacatures.


IKM-certificaten opnieuw verlengd tot 31 december 2021

In aanvulling van onze vorige nieuwsbrief, melden wij u dat MilkBE besloten heeft alle IKM-certificaten met een oorspronkelijke vervaldatum tussen 20 maart 2020 en 30 december 2021 (opnieuw) te verlengen, deze keer tot 31 december 2021.


Twee derde van de Vlaamse melkveehouders kiest voor een melkrobot bij nieuwbouw in 2020

Alle nieuwe of gerenoveerde melkinstallaties worden opgeleverd door de buitendienstmedewerkers van MCC. Zij ervaren dat de keuze voor automatisch melken (AMS) de laatste jaren sterk in de lift zit. Wat vorig jaar ook bewezen werd.


Melkveehouders krijgen inzicht in antibioticagebruik dankzij benchmarkrapport

Vanaf eind 2018 werd de verplichte registratie van antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen op melkveebedrijven opgenomen in het IKM-lastenboek. Eind mei 2021 stuurde AB-Register het tweede benchmarkrapport antibioticagebruik aan 3080 melkveehouders die hiervoor hun volmacht (dierbezetting) hebben verleend op het portaal van AB-Register. Dit rapport geeft een overzicht van het antibioticumgebruik op het bedrijf en is gebaseerd op de registraties van 2020 in AB-Register. Wat is het nut van dit rapport? 


Gebruik van smalspectrum middelen bij droogzetten van melkkoeien

AMCRA publiceerde onlangs een advies omtrent het rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien. Hun advies, op basis van gegevens van MCC en ARSIA, werd verzameld in een handige flyer.


In de Kijker

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken.