Home

You are here

Nieuws

Ondernemingsgroep MCC, DGZ en Vivee zoekt een directeur

MCC, DGZ en Vivee zijn op zoek naar een directeur. 


Aangepaste bijdrageregeling 2021 MCC – IKM

De Raad van Bestuur van MCC-Vlaanderen heeft in haar recente vergadering de tarieven voor de MCC-activiteiten vastgelegd.


Onderzoek naar de perceptie van veehouders tegenover het gebruik van antibiotica

Bruno Van Parys is een laatstejaarsstudent in de opleiding diergeneeskunde aan de UGent. Om als dierenarts te kunnen afstuderen voert hij een onderzoek uit. Daarin wil hij een beeld kunnen schetsen van de visie van veehouders tegenover het gebruik van antibiotica en resistentie.


Stichting Weidegang erkent MCC voor borging van het hele weidegangproces

MCC is sinds 2016 erkend als certificerende instelling door de Stichting Weidegang. We zijn verheugd om te kunnen melden dat de Stichting MCC nu ook erkend heeft om álle weidegangaudits uit te voeren, en dit vanaf 1 januari 2021.


Nieuw bij MCC-DGZ: Monitoring mineralenstatus via tankmelkanalyse

Nemen je dieren genoeg, te weinig of misschien zelfs te veel mineralen op via het rantsoen? Dit kom je te weten door geregeld de actuele status van selenium, jodium en zink te monitoren. Goed nieuws is dat dit nu ook kan via tankmelkonderzoek bij DGZ-MCC.


In de Kijker

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken.