Home

You are here

Nieuws

68 Vlaamse melkveehouders behalen MCC-diploma

Jaarlijks reikt Melkcontrolecentrum Vlaanderen diploma's uit aan melkveehouders die het afgelopen jaar melk van uitstekende kwaliteit hebben geleverd. De voorwaarden voor het behalen van dit diploma hebben betrekking op het kiemgetal (<10.000/ml), het coligetal (<10/ml) en het celgetal (<150.000/ml).


Volmacht verlenen voor dierbezetting in portaal AB-Register !

In het kader van het IKM-lastenboek is de registratie van antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen gestart op 1 oktober 2018. Vanaf deze datum is de verschaffer (dierenarts) van antibiotica verplicht om alle verschafte en toegediende antibiotica op het melkveebedrijf te registeren in de databank van AB-Register.


IKM-audits tijdelijk opgeschort door Covid-19 !

Het FAVV heeft beslist dat ACS- audits mogen opgeschort worden tot nader order. Wanneer hierdoor ACS- certificaten zouden komen te vervallen, zal dat geen impact hebben op de berekening van de bonus op de heffing van het FAVV, indien het certificaat na de opheffing van de maatregelen verlengd wordt.


Covid-19 update 19 maart : MCC-IKM nemen aanvullende maatregelen

MCC en IKM zijn bezorgd om de gezondheid en het welzijn van haar klanten en haar medewerkers. Daarom hebben MCC en IKM vandaag, 17 maart 2020, beslist om een aantal aanvullende maatregelen te treffen om mee de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wij blijven er uiteraard naar streven om de continuïteit van onze werking zo veel mogelijk te garanderen. 


Melkkwaliteit op robotbedrijven

Automatische melksystemen zijn niet meer weg te denken in de moderne melkveehouderij. Ongeveer 10 % van de Belgische melkveebedrijven melkt vandaag met een melkrobot. Bij nieuwbouw kiest 45 % van de veehouders voor automatisch melken. Maar hoe gaat het met de uiergezondheid en melkkwaliteit op deze bedrijven ?


In de Kijker

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken.

Dynamische meting melkinstallatie

Problemen met uiergezondheid en een te hoog celgetal zijn in de meeste gevallen de reden voor een bedrijfsbezoek voor de melkwinningsadviseurs van MCC.