Home

You are here

Nieuws

Wees voorzichtig met het gebruik van chloorhoudende ontsmettings- en reinigingsmiddelen
Chloraten kunnen aanwezig zijn in melk als residu van gebruikte chloorhoudende reinigings- en ontsmettingsmiddelen voor de melkinstallatie en koeltank. Sinds 2020 is de nieuwe Europese wettelijke norm voor chloraten in rauwe melk van toepassing. Hiermee werd de vorige norm van 0,290 mg/kg sterk verlaagd naar 0,100 mg/kg. 

20 jaar IKM-certificering

De IKM-certificering van de Belgische melkveehouders werd 20 jaar geleden opgestart.


Ondernemingsgroep MCC, DGZ en Vivee zoekt een directeur

MCC, DGZ en Vivee zijn op zoek naar een directeur. 


Ondernemingsgroep MCC, DGZ en Vivee zoekt een relatiebeheerder

De ondernemingsgroep DGZ-MCC-Vivee heeft een vacature voor een relatiebeheerder.


Eerste benchmarkrapport antibiotica voor melkveehouders

Vanaf 2018 werd de verplichte registratie van antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen op melkveebedrijven opgenomen in het IKM-lastenboek. Volgende week stuurt AB-Register het eerste benchmarkrapport richting melkveehouders die hiervoor hun volmacht (dierbezetting) hebben verleend op het portaal van AB-Register.


In de Kijker

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken.

Dynamische meting melkinstallatie

Problemen met uiergezondheid en een te hoog celgetal zijn in de meeste gevallen de reden voor een bedrijfsbezoek voor de buitendienst medewerkers van MCC. Bij een bedrijfsbezoek  hoort een uitgebreid nazicht van de melkmachine waarbij heel de installatie technisch wordt doorgemeten (statische meting). Indien deze meting nog geen uitsluitsel kan geven over het gestelde probleem, kan de adviseur nog een stap verder gaan en een dynamische meting uitvoeren, dat is een meting tijdens het melkproces.