Home

You are here

Nieuws

Hoe kan je chloraten in de melk vermijden?

Melk van goede kwaliteit produceren kan enkel met een goed werkende melkmachine. De belangrijkste parameters die hiervoor in Vlaanderen zeer nauw worden opgevolgd zijn kiemgetal, coligetal, vriespunt en de aanwezigheid van residuen. Daarnaast wordt ook regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van chloraten. Het overschrijden van de wettelijke maximumgehalten kan een leveringsverbod betekenen. Dit kan de melkveehouder een flinke duit kosten. Daarom lichten we toe wat je kan doen om jezelf te verzekeren van een goed werkende melkinstallatie zodat je residuen van chloraten in de melk kunt vermijden.
 


Webinar voor melkveehouders: Verhoogd coligetal: stap voor stap naar een oplossing voor je melkveebedrijf

Het coligetal is een heel belangrijke parameter bij het bepalen van de kwaliteit van de melk. Melkveehouders die geconfronteerd worden met een verhoogd coligetal, moeten helaas vaak ontdekken dat het heel moeilijk is om daar iets aan te doen. Gelukkig zijn hiervoor haalbare methoden, en die werden verzameld in een brochure met stappenplan waar we uitvoerig op ingaan tijdens deze webinar op woensdag 27 september.


Webinar benchmarkrapport antibioticagebruik voor dierenartsen

Het benchmarkrapport is een interessante tool voor zowel dierenartsen als melkveehouders om meer inzicht te krijgen in het antibioticagebruik. Vraag je je af wat er precies in zo'n rapport staat en hoe jij er samen met jouw klanten mee aan de slag kan naar een meer verantwoord gebruik? Neem dan zeker deel aan ons webinar op maandag 18 september, waarin we haarfijn toelichten waarom dit rapport zo waardevol is. Daarnaast gaan we ook dieper in op het nieuw KB antibioticaregistratie dat van start ging op 10 augustus.


Benchmarkrapport antibioticagebruik helpt je op weg naar meer verantwoord gebruik

In de loop van juli organiseerden we enkele webinars om de waarde van het benchmarkrapport antibioticagebruik toe te lichten en uit te leggen hoe je er, samen met jouw dierenarts, mee aan de slag kunt om antibiotica op jouw bedrijf nog meer doordacht te kunnen inzetten. In dit bericht vind je de tips en antwoorden op vragen die tijdens het webinar aan bod kwamen, samen met de opname van dit webinar. Trouwens: vanaf 10 augustus wordt de verplichte dataverzameling in Sanitel-Med uitgebreid naar álle runderen.


Succesvol beweiden: uitdaging of toekomst?

Met het project “WeideWijs” willen Hooibeekhoeve, Cow Coach, Obs’Herbe, ILVO en 8 deelnemende melkveehouders het draagvlak voor beweiding in Vlaanderen vergroten en aantonen dat beweiding ook kansen kan bieden op Vlaamse melkveebedrijven. Alle kennis die de projectpartners tijdens de voorbije twee jaar verzamelden, zullen ze delen tijdens het slotevenement op woensdag 23 augustus 2023. Je bent bij deze van harte uitgenodigd. Wist je trouwens dat er ook voordelen verbonden zijn aan weidegang?


In de Kijker

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken.