Home

Organisatie

Kernopdracht
 

MCC-Vlaanderen is een door de Minister erkend Interprofessioneel Organisme en voert in opdracht van de Federale en Regionale Overheid activiteiten uit in het kader van de bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van de rauwe melk die in Vlaanderen geproduceerd en aan de zuivelindustrie geleverd wordt.

Deze activiteiten omvatten zowel het toezicht op de bemonstering, het ophalen van de monsters, de analyses, de gegevensverwerking als de rapportering. Voor deze taken heeft MCC-Vlaanderen 44 personeelsleden in dienst. De maatschappelijke zetel en het laboratorium zijn in Lier gevestigd.

Melklaboratorium 

Sedert 2008 zijn alle provinciale laboratoria voor melkonderzoek samengebracht in één modern labo. De huidige gebouwen werden door de reorganisatie grondig gerenoveerd. In samenwerking met DGZ en CRV voert MCC alle routine en diagnostische melktesten uit. Jaarlijks worden miljoenen melkmonsters  geanalyseerd met de meest gesofisticeerde toestellen. Hierdoor worden analysen met een grote capaciteit, snelheid en kwaliteit gerapporteerd aan de koper en producent van melk. 

Belac- accreditatie 

MCC-Vlaanderen is door BELAC -conform de ISO-normen 17025 en 17020 - geaccrediteerd voor :

  • de analyses voor de bepaling van de kwaliteit en samenstelling van de rauwe melk;
  • de analyses voor de melkproductieregistratie;
  • identificatie van de meest voorkomende uierpathogenen;
  • antistoffendetectie voor M.A.P.;
  • de controle op de bemonstering van de tankmelk en de werking van de R.M.O.-chauffeur
  • Herijking voor R.M.O.- pompinstallaties;
  • de bemonstering voor drinkwater voor labels (I.K.M., ...)

Bedrijfsadvisering

Een bijkomende maar belangrijke taak bestaat erin dat MCC de Vlaamse melkveehouders in samenspraak met de andere betrokkenen (zuivelindustrie, landbouworganisaties,...) begeleidt. Dit kan gebeuren via telefonisch consult, informatieve sessies, maar ook en vooral via bedrijfsbezoeken.