Home

Wetgeving

Wetgeving

De resultaten van de kiemgetalbepaling, de celgetalbepaling, de filtratieproef en de vriespuntbepaling worden beoordeeld via een zogenaamd strafpuntensysteem. Wanneer de melk niet voldoet aan de gestelde eisen, worden volgens een bepaald schema (zie hieronder) strafpunten toegekend. Bij de maandelijkse betaling van de geleverde melk wordt voor elk strafpunt een afhouding toegepast. Vanaf 1 september 2019 is de waarde van een strafpunt gewijzigd en kunnen de kopers van melk de waarde van het strafpunt zelf bepalen binnen de vork van 0,75 euro en 2,00 euro per 100 liter. De waarde moet binnen een koper voor alle leveraars gelijk zijn. Zie omzendbrief MilkBe van 12 juni 2019

 

Controle van de kwaliteit en de samenstelling van rauwe melk geleverd door producenten aan kopers wordt uitgevoerd overeenkomstig het K.B. van 21 december 2006 betreffende de controle van de kwaliteit van de rauwe melk en de erkenning van de interprofessionele organismen (B.S. van 15/01/2007) en het K.B. van 17 maart 1994 betreffende de productie van melk en tot instelling van een officiële controle van melk geleverd aan kopers (B.S. van 06/05/1994), gewijzigd door de K.B.’s van 11 juli 1996 (B.S. van 20/08/1996) en 3 september 2000 (B.S. van 04/10/2000).
De uitvoeringsmodaliteiten van de bovengenoemde koninklijke besluiten worden beschreven in het M.B. van 1 februari 2007 houdende goedkeuring van het document opgesteld door de erkende interprofessionele organismen betreffende de modaliteiten van de controle van de kwaliteit van de rauwe koemelk (B.S. van 16/02/2007) en het M.B. van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit van melk geleverd aan kopers (B.S. van 06/05/1994), gewijzigd door de M.B.’s van 11 juli 1996 (B.S. van 20/08/1996), 4 oktober 2000 (B.S. van 07/10/2000), 6 oktober 2000 (B.S. van 13/10/2000), 28 december 2000 (B.S. van 02/02/2001), 5 september 2002 (B.S. van 22/10/2002) en 27 februari 2003 (B.S. van 07/04/2003).

Een volledig overzicht van de wetgeving i.v.m. de werking van MCC kunt u hier terug vinden.