Home

News

 • Hoe kan je chloraten in de melk vermijden?

  Melk van goede kwaliteit produceren kan enkel met een goed werkende melkmachine. De belangrijkste parameters die hiervoor in Vlaanderen zeer nauw worden opgevolgd zijn kiemgetal, coligetal, vriespunt en de aanwezigheid van residuen. Daarnaast wordt ook regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van chloraten. Het overschrijden van de wettelijke maximumgehalten kan een leveringsverbod betekenen. Dit kan de melkveehouder een flinke duit kosten. Daarom lichten we toe wat je kan doen om jezelf te verzekeren van een goed werkende melkinstallatie zodat je residuen van chloraten in de melk kunt vermijden.
   


 • Webinar voor melkveehouders: Verhoogd coligetal: stap voor stap naar een oplossing voor je melkveebedrijf

  Het coligetal is een heel belangrijke parameter bij het bepalen van de kwaliteit van de melk. Melkveehouders die geconfronteerd worden met een verhoogd coligetal, moeten helaas vaak ontdekken dat het heel moeilijk is om daar iets aan te doen. Gelukkig zijn hiervoor haalbare methoden, en die werden verzameld in een brochure met stappenplan waar we uitvoerig op ingaan tijdens deze webinar op woensdag 27 september.


 • Webinar benchmarkrapport antibioticagebruik voor dierenartsen

  Het benchmarkrapport is een interessante tool voor zowel dierenartsen als melkveehouders om meer inzicht te krijgen in het antibioticagebruik. Vraag je je af wat er precies in zo'n rapport staat en hoe jij er samen met jouw klanten mee aan de slag kan naar een meer verantwoord gebruik? Neem dan zeker deel aan ons webinar op maandag 18 september, waarin we haarfijn toelichten waarom dit rapport zo waardevol is. Daarnaast gaan we ook dieper in op het nieuw KB antibioticaregistratie dat van start ging op 10 augustus.


 • Benchmarkrapport antibioticagebruik helpt je op weg naar meer verantwoord gebruik

  In de loop van juli organiseerden we enkele webinars om de waarde van het benchmarkrapport antibioticagebruik toe te lichten en uit te leggen hoe je er, samen met jouw dierenarts, mee aan de slag kunt om antibiotica op jouw bedrijf nog meer doordacht te kunnen inzetten. In dit bericht vind je de tips en antwoorden op vragen die tijdens het webinar aan bod kwamen, samen met de opname van dit webinar. Trouwens: vanaf 10 augustus wordt de verplichte dataverzameling in Sanitel-Med uitgebreid naar álle runderen.


 • Succesvol beweiden: uitdaging of toekomst?

  Met het project “WeideWijs” willen Hooibeekhoeve, Cow Coach, Obs’Herbe, ILVO en 8 deelnemende melkveehouders het draagvlak voor beweiding in Vlaanderen vergroten en aantonen dat beweiding ook kansen kan bieden op Vlaamse melkveebedrijven. Alle kennis die de projectpartners tijdens de voorbije twee jaar verzamelden, zullen ze delen tijdens het slotevenement op woensdag 23 augustus 2023. Je bent bij deze van harte uitgenodigd. Wist je trouwens dat er ook voordelen verbonden zijn aan weidegang?


 • Kalvermanagement in de melkveehouderij: Vlaamse resultaten van de DECIDE-enquête

  Begin dit jaar vroeg masterstudente Noëlle ten Brinke naar de ervaring en mening van veehouders over kalvermanagement in de melkveehouderij voor haar masterproef in het kader van DECIDE, een groot Europees project. In dit artikel vind je de resultaten van de feedback van de 50 Vlaamse melkveehouders die eraan deelnamen. Komt hun input overeen met jouw situatie en visie?


 • Verhoogd coligetal: stap voor stap naar een oplossing voor je melkveebedrijf

  Het coligetal is een heel belangrijke parameter bij het bepalen van de kwaliteit van de melk. Melkveehouders die geconfronteerd worden met een verhoogd coligetal, moeten helaas vaak ontdekken dat het heel moeilijk is om daar iets aan te doen. Gelukkig zijn hiervoor haalbare methoden, zo bleek uit het project van MCC in samenwerking met ILVO (Eenheid Technologie en Voeding), Fedagrim en enkele robotmelkers. Die handvaten werden verzameld in een brochure met stappenplan die de melkveehouder, zowel de traditionele als de robotmelker, ondersteunen om nog betere kwaliteitsmelk te kunnen leveren. We stellen ze graag aan je voor.


 • MCC staat de hele zomer voor je klaar

  MCC blijft de hele zomer open, met uitzondering van de Nationale Feestdag op vrijdag 21 juli 2023 en O.L.V. Hemelvaart op dinsdag 15 augustus 2023. Op deze 2 dagen zullen het loket, helpdesk en labo van MCC gesloten zijn. Bedankt om hier rekening mee te houden.
      


 • Webinar benchmarkrapport antibioticagebruik voor melkveehouders

  Het benchmarkrapport is belangrijk voor jou als melkveehouder om meer inzicht te krijgen in je antibioticagebruik. Heb je jouw benchmarkrapport gedownload maar weet je niet goed wat je ermee moet aanvangen? Of weet je niet precies wat termen als ‘actiewaarde’ ‘BD100’ of ‘rode bedrijven’ betekenen? Geen nood: op 12 en 13 juli organiseren we een webinar waarbij we haarfijn uitleggen wat de waarde van dit rapport is voor jouw bedrijf en hoe je ermee aan de slag kunt, samen met jouw dierenarts. Nog geen rapport? In dit bericht vertellen we je hoe je eraan komt.


 • Nieuw benchmarkrapport antibioticagebruik is er!

  Het nieuwe benchmarkrapport antibioticagebruik voor melkveehouders is beschikbaar! Dit rapport geeft inzicht in het gebruik van antibiotica op jouw individueel melkveebedrijf in vergelijking met dat van je collega melkveehouders over het volledige jaar 2022.


 • Uitnodiging demonamiddag Exoskelet in de melkstand

  Binnen de LEADER-projecten rond ‘Arbeid & Melkvee’ wordt op 25 mei een demonamiddag georganiseerd met de focus op het gebruik van exoskeletten tijdens het melkproces. Wil je meer te weten komen over ergenomisch verantwoord melken? Schrijf je dan zeker in voor deze namiddag, de plaatsen zijn beperkt.


 • Vacatures bij DGZ-MCC-VIVEE!

  We zoeken nieuwe collega's voor een aantal vacatures binnen onze organisatiegroep DGZ-MCC-Vivee. Klik op 'lees meer' voor meer info over de vacatures.


 • 91 Vlaamse melkveehouders behalen MCC-diploma ‘Producent van melk met uitstekende kwaliteit‘

  De namen van de melkveehouders die het afgelopen jaar melk van uitstekende kwaliteit hebben geleverd, zijn bekend. Niet minder dan 91 Vlaamse producenten slaagden er in 2022 in om onafgebroken aan de strenge kwaliteitsnormen te voldoen. Deze ‘topmelkers’ mogen terecht fier zijn op hun dieren en de kwaliteit van de melk die ze produceren.


 • Vlaamse melkveehouders produceerden samen meer dan 3 miljard melk in 2022

  Met trots presenteren we ons jaarverslag 2022 dat voorgesteld werd tijdens de algemene vergadering op vrijdag 31 maart. Afscheidnemend voorzitter François Achten blikt terug op een bijzonder jaar, waarin Vlaamse melkveehouders nog nooit zoveel melk produceerden: ze overschreden de kaap van 3 miljard liter. En nog meer bijzonder: die vele melk bleef van topkwaliteit!


 • Tom Van Nespen is de nieuwe voorzitter van MCC

  Op de algemene vergadering van MCC die doorging op 31 maart 2023 werd de samenstelling van het nieuwe bestuursorgaan bekrachtigd. François Achten nam namelijk afscheid als voorzitter en werd in zijn functie opgevolgd door Tom Van Nespen. Stefan Henuset en Hendrik Van den Haute werden verkozen als ondervoorzitters. We stellen het nieuwe bestuursorgaan graag aan je voor.


 • Wat zijn de krachtlijnen van de nieuwe IBR-wetgeving in 2023?

  Met de nieuwe versie van het Koninklijk Besluit (KB) IBR die verscheen op 20 februari 2023 krijgt de volgende fase van het bestrijdingsprogramma de noodzakelijke wettelijke ondersteuning. Zo bepaalt het KB een termijn voor het verwijderen van IBR-dragers en een verbod op de handel van I2-runderen. We zetten de belangrijkste krachtlijnen van de nieuwe IBR-wetgeving voor jou op een rij.


 • Aanpassingen IKM-werkinstructies

  Er zijn enkele aanpassingen aangebracht in de IKM-werkinstructies om in overeenstemming te zijn met de reglementaire wijzigingen, de besluitvorming van de FOD en de Werkgroep IKM/QFL/QMK van MilkBE vzw.  Deze instructies zijn van toepassing op het IKM-lastenboek, versie 11.


 • Profiteer van de inzichten die het antibiotica benchmarkrapport je biedt en breng je volmacht dierbezetting Sanitel nog snel in orde

  Dankzij het benchmarkrapport krijgen jij en je bedrijfsdierenarts meer inzicht in het eigen antibioticagebruik en dat van de hele melkveesector. Om een optimale benchmarking te kunnen bieden, zijn de dieraantallen en verdeling over de diercategorieën van elk melkveebedrijf nodig. Daarom een warme oproep aan alle melkveehouders die dit nog niet deden: breng vóór 5 maart je volmacht dierbezetting Sanitel in orde!


 • Geef je input over kalvermanagement in de melkveehouderij

  DECIDE is een groot Europees project waarin tools worden ontwikkeld voor veehouders en dierenartsen om dierziekten beter te detecteren en bestrijden. Noëlle ten Brinke is een masterstudente aan de Universiteit Gent die voor haar masterproef aan dit project meewerkt. Omdat ze deze tools willen inrichten op de wensen van melkveehouders, vraagt Noëlle jullie ervaring en mening over kalvermanagement in de melkveehouderij.
   


 • Selectief droogzetten, wat vindt de veehouder ervan?

  Selectief droogzetten biedt veel kansen om samen met de bedrijfsdierenarts de uiergezondheid onder de loep te nemen en te verbeteren. Wordt de methode echter al volop toegepast in het veld en zo ja, hoe? Om dit te weten te komen, deelden we vorig jaar een vragenlijst via onze nieuwsbrief. Een overzicht van de resultaten.