Home

News

 • Vacatures bij DGZ-MCC-VIVEE!

  We zoeken nieuwe collega's voor een aantal vacatures binnen onze organisatiegroep DGZ-MCC-Vivee. Klik op 'lees meer' voor alle info over deze jobaanbiedingen.


 • MilkBE over actualisering IKM-lastenboek: meer focus op netheid van melkveebedrijven en optimaal antibioticagebruik

  In een persbericht gaat MilkBE dieper in op de nieuwe versie van het IKM-lastenboek (versie 11.1). In deze versie die op 1 maart 2024 in voege treedt, wordt de evaluatie van de hygiënescore aangepast en wordt er verder ingezet op een optimaal antibioticagebruik bij melkvee. Wijzigingen worden steeds besproken en goedgekeurd binnen de werkgroep IKM van MilkBE. De regelmatige actualisering van het lastenboek maakt dat het kwaliteitshandboek relevant blijft voor zowel melkveehouder, melkverwerker én afnemer van de zuivelproducten. Een woordje uitleg bij versie 11.1 van het IKM-lastenboek.


 • Nieuwe versie IKM-lastenboek vanaf 1 maart 2024: wat verandert er?

  Vanaf 1 maart 2024 zal er een nieuwe versie van het IKM-lastenboek in voege treden (versie 11.1).  De Werkgroep IKM/QFL/QMK van MilkBE vzw speelt hiermee in op vragen en behoeften van haar verschillende partners. Wijzigingen worden steeds besproken en goedgekeurd binnen de werkgroep IKM/QFL/QMK van MilkBE vzw. We zetten alle nieuwigheden op een rij voor jou.


 • Kom je langs op de DGZ-MCC-Vivee stand tijdens de Agridagen?

  Vanaf vrijdag 16 tot en met zondag 18 februari heten wij je van harte welkom op onze stand op de Agridagen in Ravels. Indien je vragen hebt over IKM, melkonderzoek of andere analyses, diergezondheid en/of de identificatie van je dieren, dan nodigen we je uit om deze te stellen terwijl je geniet van een kopje koffie of een verfrissend drankje. Bezoek ons in hal 5, standnummer 5322. Bovendien maak je kans om een van onze vele waardebonnen te winnen! Hoe? Dat ontdek je in dit bericht.


 • AB Register organiseert consultaties tijdens Agridagen

  AB Register is aanwezig op Agridagen (stand nr.1334 in hal 1) en biedt de mogelijkheid om op voorhand al een consultatie te boeken. Bovendien maak je zo kans op een heerlijke streekproductenmand.


 • Volg mastitis op je bedrijf nog makkelijker op met onze 4-maandelijkse inplanning van PCR

  Om mastitis op jouw bedrijf aan te pakken én een goede uiergezondheid en melkkwaliteit te behouden, is regelmatige opvolging van de mastitisverwekkers op jouw bedrijf belangrijk. Daarom biedt MCC vanaf nu een PCR-abonnement aan, waarvoor je maar éénmalig hoeft in te schrijven, MCC doet de rest. Wat zijn de voordelen van PCR en hoe werkt het abonnement?


 • Beste wensen voor een succesvol en gezond 2024!

  Bedankt om het voorbije jaar op MCC te vertrouwen voor de gezondheid van je dieren en je bedrijf. De bestuursleden, directie en medewerkers van MCC, IKM, DGZ en Vivee wensen jou en je familie fijne feestdagen. Wij staan de hele eindejaarsperiode voor je klaar!


 • Videolink webinar: Werking en opstart van nieuwe digitale duurzaamheidsmonitor

  In dit webinar geven MilkBE, IKM en MCC melkveehouders meer inzicht in de vernieuwde digitale Duurzaamheidsmonitor en een toelichting van de mogelijkheden in het opstart- en registratieproces via DigiMilk.


 • MCC staat voor je klaar tijdens de eindejaarsperiode

  Met uitzondering van Kerstdag en Nieuwjaar staan de medewerkers van MCC elke werkdag van de hele eindejaarsperiode met plezier klaar voor jou! 


 • Project VoederPAS: perspectief voor melkveehouders in de stikstofproblematiek

  Op 1 oktober ging het 3-jarig project VoederPAS van start. In dit project gaat ILVO samen met MCC en Boerenbond op zoek naar een manier om het ruw eiwit (RE)-gehalte van een rantsoen op een haalbare, betaalbare, betrouwbare en accurate manier te monitoren. Het doel van het project is om een tool te ontwikkelen waarmee iedere Vlaamse melkveehouder het RE-gehalte in het rantsoen kan opvolgen. Op die manier zou het gebruik van laageiwitrantsoenen in de toekomst als PAS-maatregel kunnen dienen om de stikstofuitstoot te doen dalen. Een woordje uitleg.


 • Rechtsbijstand: broodnodig voor landbouwers?

  Als landbouwer kun je steeds vaker te maken krijgen met professionele geschillen. De kosten om een conflict op te lossen kunnen echter hoog oplopen. Jezelf en je bedrijf goed beschermen tegen zulke kosten is dus belangrijk. Wist je dat een goede rechtsbijstandverzekering je hierbij kan helpen?


 • Webinar: Werking en opstart van vernieuwde digitale Duurzaamheidsmonitor

  Nu de vernieuwde digitale Duurzaamheidsmonitor gelanceerd werd, willen we melkveehouders wat meer duiding en inzicht geven in monitor en de mogelijkheden in het opstart- en registratieproces van de monitor toelichten. Daarom wordt op vrijdagmiddag 10 november en dinsdagavond 14 november een webinar georganiseerd.


 • MilkBE lanceert vernieuwde, digitale Duurzaamheidsmonitor

  De verduurzaming van de zuivelsector is een speerpunt van MilkBE. Daarom lanceert de brancheorganisatie, in samenwerking met MCC en IKM, de vernieuwde Duurzaamheidsmonitor in Vlaanderen. Door deze digitaal te maken, worden de duurzaamheidsinspanningen van melkveehouders kwantitatiever en frequenter in kaart gebracht, terwijl de melkveehouder maximaal administratief ontlast wordt. Alle gegevens zullen overzichtelijk beschikbaar zijn in de nieuwe applicatie “DigiMilk”.


 • Evolutie antibioticaresistentie mastitispathogenen 2022

  Om een beeld te schetsen van de evolutie in de antibioticaresistentie van de mastitispathogenen heeft MCC-Vlaanderen de gegevens gebundeld van de gevoeligheidsbepalingen (antibiogrammen) van kalenderjaar 2022.


 • Hoe kan je chloraten in de melk vermijden?

  Melk van goede kwaliteit produceren kan enkel met een goed werkende melkmachine. De belangrijkste parameters die hiervoor in Vlaanderen zeer nauw worden opgevolgd zijn kiemgetal, coligetal, vriespunt en de aanwezigheid van residuen. Daarnaast wordt ook regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van chloraten. Het overschrijden van de wettelijke maximumgehalten kan een leveringsverbod betekenen. Dit kan de melkveehouder een flinke duit kosten. Daarom lichten we toe wat je kan doen om jezelf te verzekeren van een goed werkende melkinstallatie zodat je residuen van chloraten in de melk kunt vermijden.
   


 • Webinar voor melkveehouders: Verhoogd coligetal: stap voor stap naar een oplossing voor je melkveebedrijf

  Het coligetal is een heel belangrijke parameter bij het bepalen van de kwaliteit van de melk. Melkveehouders die geconfronteerd worden met een verhoogd coligetal, moeten helaas vaak ontdekken dat het heel moeilijk is om daar iets aan te doen. Gelukkig zijn hiervoor haalbare methoden, en die werden verzameld in een brochure met stappenplan waar we uitvoerig op ingaan tijdens deze webinar op woensdag 27 september.


 • Webinar benchmarkrapport antibioticagebruik voor dierenartsen

  Het benchmarkrapport is een interessante tool voor zowel dierenartsen als melkveehouders om meer inzicht te krijgen in het antibioticagebruik. Vraag je je af wat er precies in zo'n rapport staat en hoe jij er samen met jouw klanten mee aan de slag kan naar een meer verantwoord gebruik? Neem dan zeker deel aan ons webinar op maandag 18 september, waarin we haarfijn toelichten waarom dit rapport zo waardevol is. Daarnaast gaan we ook dieper in op het nieuw KB antibioticaregistratie dat van start ging op 10 augustus.


 • Benchmarkrapport antibioticagebruik helpt je op weg naar meer verantwoord gebruik

  In de loop van juli organiseerden we enkele webinars om de waarde van het benchmarkrapport antibioticagebruik toe te lichten en uit te leggen hoe je er, samen met jouw dierenarts, mee aan de slag kunt om antibiotica op jouw bedrijf nog meer doordacht te kunnen inzetten. In dit bericht vind je de tips en antwoorden op vragen die tijdens het webinar aan bod kwamen, samen met de opname van dit webinar. Trouwens: vanaf 10 augustus wordt de verplichte dataverzameling in Sanitel-Med uitgebreid naar álle runderen.


 • Succesvol beweiden: uitdaging of toekomst?

  Met het project “WeideWijs” willen Hooibeekhoeve, Cow Coach, Obs’Herbe, ILVO en 8 deelnemende melkveehouders het draagvlak voor beweiding in Vlaanderen vergroten en aantonen dat beweiding ook kansen kan bieden op Vlaamse melkveebedrijven. Alle kennis die de projectpartners tijdens de voorbije twee jaar verzamelden, zullen ze delen tijdens het slotevenement op woensdag 23 augustus 2023. Je bent bij deze van harte uitgenodigd. Wist je trouwens dat er ook voordelen verbonden zijn aan weidegang?


 • Kalvermanagement in de melkveehouderij: Vlaamse resultaten van de DECIDE-enquête

  Begin dit jaar vroeg masterstudente Noëlle ten Brinke naar de ervaring en mening van veehouders over kalvermanagement in de melkveehouderij voor haar masterproef in het kader van DECIDE, een groot Europees project. In dit artikel vind je de resultaten van de feedback van de 50 Vlaamse melkveehouders die eraan deelnamen. Komt hun input overeen met jouw situatie en visie?