Home

News

 • Vacature bij MCC / DGZ / Vivee

  We zoeken een boekhouder voor onze organisatiegroep DGZ-MCC-Vivee. Klik op 'lees meer' voor meer info over de vacature.


 • Nieuwe versie IKM-lastenboek vanaf 1 januari 2022: wat verandert er?

  Op 1 januari 2022 gaat een nieuwe versie van de IKM-lastenboek van kracht (versie 11). De werkgroep IKM/QFL/QMK van MilkBE vzw speelt hiermee in op vragen en behoeften van haar verschillende partners. De belangrijkste wijzigingen betreffen de procedure voor onaangekondigde audits. Klik op ‘lees meer’ voor een overzicht.


 • Nieuwe internationale referentienorm voor celgetal bevestigt kwaliteitsonderzoek bij MCC

  Sinds dit voorjaar is nieuw gecertificeerd referentiemateriaal voor celgetalmetingen beschikbaar op internationaal niveau waardoor de resultaten van verschillende laboratoria en landen beter vergelijkbaar wordt. MCC heeft direct de prestaties van alle meetapparatuur aan deze nieuwe referentie getoetst. De resultaten tonen aan dat er geen significante aanpassingen nodig zijn aan de kalibratieparameters. Dit bevestigt niet alleen de kwaliteit van de onderzoeken die MCC uitvoert maar evengoed die van de Vlaamse melk.


 • IKM-certificaten opnieuw verlengd tot 31 december 2021

  In aanvulling van onze vorige nieuwsbrief, melden wij u dat MilkBE besloten heeft alle IKM-certificaten met een oorspronkelijke vervaldatum tussen 20 maart 2020 en 30 december 2021 (opnieuw) te verlengen, deze keer tot 31 december 2021.


 • Twee derde van de Vlaamse melkveehouders kiest voor een melkrobot bij nieuwbouw in 2020

  Alle nieuwe of gerenoveerde melkinstallaties worden opgeleverd door de buitendienstmedewerkers van MCC. Zij ervaren dat de keuze voor automatisch melken (AMS) de laatste jaren sterk in de lift zit. Wat vorig jaar ook bewezen werd.


 • Melkveehouders krijgen inzicht in antibioticagebruik dankzij benchmarkrapport

  Vanaf eind 2018 werd de verplichte registratie van antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen op melkveebedrijven opgenomen in het IKM-lastenboek. Eind mei 2021 stuurde AB-Register het tweede benchmarkrapport antibioticagebruik aan 3080 melkveehouders die hiervoor hun volmacht (dierbezetting) hebben verleend op het portaal van AB-Register. Dit rapport geeft een overzicht van het antibioticumgebruik op het bedrijf en is gebaseerd op de registraties van 2020 in AB-Register. Wat is het nut van dit rapport? 


 • Gebruik van smalspectrum middelen bij droogzetten van melkkoeien

  AMCRA publiceerde onlangs een advies omtrent het rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien. Hun advies, op basis van gegevens van MCC en ARSIA, werd verzameld in een handige flyer.


 • Vacature interim medewerker logistiek ophalingen

  Binnen onze organisatiegroep DGZ-MCC-Vivee is er een vacature bij Vivee voor een interim medewerker logistiek ophalingen. Klik op 'Lees meer' voor de volledige vacaturebeschrijving.


 • Nieuwe bestuurlijke samenstelling MCC

  Op de algemene vergadering van MCC die plaats had op 2 april 2021 werd de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur bekrachtigd. François Achten werd vernieuwd bevestigd in zijn functie als voorzitter. Tom Van Nespen en Stefaan Verschoren werden verkozen als ondervoorzitters.


 • MCC presenteert jaarverslag 2020: kwaliteit Vlaamse melk blijft - ondanks Covid-19 - op peil

  Ter gelegenheid van haar algemene vergadering op 2 april 2021 publiceert Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) haar jaarverslag 2020. Uit dit verslag blijkt nog maar eens dat de melkveehouders in Vlaanderen niet alleen productief zijn, ze leveren bovendien keer op keer melk van topkwaliteit. 


 • 84 Vlaamse melkveehouders behalen MCC-diploma

  Elk jaar reikt MCC Vlaanderen diploma's uit aan melkveehouders die het afgelopen jaar melk van uitstekende kwaliteit hebben geleverd. Deze keer behalen maar liefst 84 Vlaamse producenten dit diploma.


 • Directiewijziging DGZ–MCC–VIVEE

  Na 12 jaar bij DGZ en de laatste 3 jaar bij MCC-Vlaanderen en VIVEE de directierol te hebben vervuld, gaat Denis Volckaert begin april met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Benedikt Sas.


 • IKM-certificaten opnieuw verlengd, tot 30 juni 2021

  In aanvulling van onze nieuwsbrief van juli 2020, melden wij u dat MilkBE besloten heeft alle IKM-certificaten met een oorspronkelijke vervaldatum tussen 13 maart 2021 en 30 juni 2021 (opnieuw) te verlengen, deze keer tot 30 juni 2021. Toch willen wij de melkveehouders vragen de IKM-verlengingsaudits, in samenspraak met de gekozen inspectie-instelling, zo snel mogelijk uit te voeren.


 • Een negatieve mastitis-uitslag kan meer vertellen dan je denkt

  Monsters nemen voor een bacteriologisch onderzoek in het kader van mastitisproblematiek vraagt enige inspanning. Maar als je dit regelmatig doet, levert het een absolute meerwaarde op voor zowel de individuele koeien als voor het melkveebedrijf. Bacteriologisch onderzoek van melkmonsters kan naast de isolatie van de mastitisverwekker ook de uitslag “geen groei” of “polybacterieel” opleveren. Deze resultaten zijn mogelijk zeer frustrerend voor de melkveehouder en de bedrijfsdierenarts, maar toch kunnen ze nuttige informatie opleveren.


 • Correcte registratie is de basis voor een verantwoord antibioticagebruik

  Binnenkort komen de benchmarkrapporten antibioticumgebruik 2020 eraan. Samen met MilkBE benadrukt MCC hoe belangrijk de inspanning van de landbouwsector is om zich samen met heel wat partners in te zetten om tot een verminderd antibioticagebruik te komen in de veehouderij. We delen dan ook graag hun persbericht erover.


 • Evolutie antibioticaresistentie mastitispathogenen 2019

  Om een beeld te schetsen van de evolutie in de antibioticaresistentie van de mastitispathogenen heeft MCC-Vlaanderen de gegevens gebundeld van de gevoeligheidsbepalingen (antibiogrammen) van kalenderjaar 2019.


 • Aangepaste bijdrageregeling 2021 MCC – IKM

  De Raad van Bestuur van MCC-Vlaanderen heeft in haar recente vergadering de tarieven voor de MCC-activiteiten vastgelegd.


 • Stichting Weidegang erkent MCC voor borging van het hele weidegangproces

  MCC is sinds 2016 erkend als certificerende instelling door de Stichting Weidegang. We zijn verheugd om te kunnen melden dat de Stichting MCC nu ook erkend heeft om álle weidegangaudits uit te voeren, en dit vanaf 1 januari 2021.


 • Nieuw bij MCC-DGZ: Monitoring mineralenstatus via tankmelkanalyse

  Nemen je dieren genoeg, te weinig of misschien zelfs te veel mineralen op via het rantsoen? Dit kom je te weten door geregeld de actuele status van selenium, jodium en zink te monitoren. Goed nieuws is dat dit nu ook kan via tankmelkonderzoek bij DGZ-MCC.


 • IKM-certificaten verlengd naar 31 maart 2021

  Ter aanvulling van onze nieuwsbrieven van 20 maart, 29 april en 17 juni 2020, melden wij u dat MilkBE besloten heeft alle IKM-certificaten met een oorspronkelijke vervaldatum tussen 20 maart 2020 en 30 maart 2021 (opnieuw) te verlengen tot 31 maart 2021. Toch willen wij de melkveehouders vragen de IKM verlengingsaudits, in samenspraak met de gekozen inspectie-instelling, zo snel mogelijk uit te