Home

News

 • Vacature interim medewerker logistiek ophalingen

  Binnen onze organisatiegroep DGZ-MCC-Vivee is er een vacature bij Vivee voor een interim medewerker logistiek ophalingen. Klik op 'Lees meer' voor de volledige vacaturebeschrijving.


 • Nieuwe bestuurlijke samenstelling MCC

  Op de algemene vergadering van MCC die plaats had op 2 april 2021 werd de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur bekrachtigd. François Achten werd vernieuwd bevestigd in zijn functie als voorzitter. Tom Van Nespen en Stefaan Verschoren werden verkozen als ondervoorzitters.


 • MCC presenteert jaarverslag 2020: kwaliteit Vlaamse melk blijft - ondanks Covid-19 - op peil

  Ter gelegenheid van haar algemene vergadering op 2 april 2021 publiceert Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) haar jaarverslag 2020. Uit dit verslag blijkt nog maar eens dat de melkveehouders in Vlaanderen niet alleen productief zijn, ze leveren bovendien keer op keer melk van topkwaliteit. 


 • 84 Vlaamse melkveehouders behalen MCC-diploma

  Elk jaar reikt MCC Vlaanderen diploma's uit aan melkveehouders die het afgelopen jaar melk van uitstekende kwaliteit hebben geleverd. Deze keer behalen maar liefst 84 Vlaamse producenten dit diploma.


 • Directiewijziging DGZ–MCC–VIVEE

  Na 12 jaar bij DGZ en de laatste 3 jaar bij MCC-Vlaanderen en VIVEE de directierol te hebben vervuld, gaat Denis Volckaert begin april met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Benedikt Sas.


 • IKM-certificaten opnieuw verlengd, tot 30 juni 2021

  In aanvulling van onze nieuwsbrief van juli 2020, melden wij u dat MilkBE besloten heeft alle IKM-certificaten met een oorspronkelijke vervaldatum tussen 13 maart 2021 en 30 juni 2021 (opnieuw) te verlengen, deze keer tot 30 juni 2021. Toch willen wij de melkveehouders vragen de IKM-verlengingsaudits, in samenspraak met de gekozen inspectie-instelling, zo snel mogelijk uit te voeren.


 • Een negatieve mastitis-uitslag kan meer vertellen dan je denkt

  Monsters nemen voor een bacteriologisch onderzoek in het kader van mastitisproblematiek vraagt enige inspanning. Maar als je dit regelmatig doet, levert het een absolute meerwaarde op voor zowel de individuele koeien als voor het melkveebedrijf. Bacteriologisch onderzoek van melkmonsters kan naast de isolatie van de mastitisverwekker ook de uitslag “geen groei” of “polybacterieel” opleveren. Deze resultaten zijn mogelijk zeer frustrerend voor de melkveehouder en de bedrijfsdierenarts, maar toch kunnen ze nuttige informatie opleveren.


 • Correcte registratie is de basis voor een verantwoord antibioticagebruik

  Binnenkort komen de benchmarkrapporten antibioticumgebruik 2020 eraan. Samen met MilkBE benadrukt MCC hoe belangrijk de inspanning van de landbouwsector is om zich samen met heel wat partners in te zetten om tot een verminderd antibioticagebruik te komen in de veehouderij. We delen dan ook graag hun persbericht erover.


 • Aangepaste bijdrageregeling 2021 MCC – IKM

  De Raad van Bestuur van MCC-Vlaanderen heeft in haar recente vergadering de tarieven voor de MCC-activiteiten vastgelegd.


 • Stichting Weidegang erkent MCC voor borging van het hele weidegangproces

  MCC is sinds 2016 erkend als certificerende instelling door de Stichting Weidegang. We zijn verheugd om te kunnen melden dat de Stichting MCC nu ook erkend heeft om álle weidegangaudits uit te voeren, en dit vanaf 1 januari 2021.


 • Nieuw bij MCC-DGZ: Monitoring mineralenstatus via tankmelkanalyse

  Nemen je dieren genoeg, te weinig of misschien zelfs te veel mineralen op via het rantsoen? Dit kom je te weten door geregeld de actuele status van selenium, jodium en zink te monitoren. Goed nieuws is dat dit nu ook kan via tankmelkonderzoek bij DGZ-MCC.


 • IKM-certificaten verlengd naar 31 maart 2021

  Ter aanvulling van onze nieuwsbrieven van 20 maart, 29 april en 17 juni 2020, melden wij u dat MilkBE besloten heeft alle IKM-certificaten met een oorspronkelijke vervaldatum tussen 20 maart 2020 en 30 maart 2021 (opnieuw) te verlengen tot 31 maart 2021. Toch willen wij de melkveehouders vragen de IKM verlengingsaudits, in samenspraak met de gekozen inspectie-instelling, zo snel mogelijk uit te


 • Wees voorzichtig met het gebruik van chloorhoudende ontsmettings- en reinigingsmiddelen
  Chloraten kunnen aanwezig zijn in melk als residu van gebruikte chloorhoudende reinigings- en ontsmettingsmiddelen voor de melkinstallatie en koeltank. Sinds 2020 is de nieuwe Europese wettelijke norm voor chloraten in rauwe melk van toepassing. Hiermee werd de vorige norm van 0,290 mg/kg sterk verlaagd naar 0,100 mg/kg. 

 • Ondernemingsgroep MCC, DGZ en Vivee zoekt een relatiebeheerder

  De ondernemingsgroep DGZ-MCC-Vivee heeft een vacature voor een relatiebeheerder.


 • Eerste benchmarkrapport antibiotica voor melkveehouders

  Vanaf 2018 werd de verplichte registratie van antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen op melkveebedrijven opgenomen in het IKM-lastenboek. Volgende week stuurt AB-Register het eerste benchmarkrapport richting melkveehouders die hiervoor hun volmacht (dierbezetting) hebben verleend op het portaal van AB-Register.


 • Kwaliteit Vlaamse melk behoudt topniveau in 2019 !

  De dalende lijn in het aantal actieve melkveehouders in Vlaanderen zet zich verder: in 2019 waren dat er nog 4.107, maar samen produceerden zij wel 2,6% meer melk dan het jaar ervoor. Dat die melk van topkwaliteit is, valt af te leiden uit de resultaten van onderzoek dat MCC voert om de kwaliteit en de samenstelling te bepalen van de melk die aan kopers wordt geleverd.


 • MCC presenteert jaarverslag 2019

 • Vervaldatums IKM-certificaten verlengd naar 31 augustus 2020

 • 68 Vlaamse melkveehouders behalen MCC-diploma

  Jaarlijks reikt Melkcontrolecentrum Vlaanderen diploma's uit aan melkveehouders die het afgelopen jaar melk van uitstekende kwaliteit hebben geleverd. De voorwaarden voor het behalen van dit diploma hebben betrekking op het kiemgetal (<10.000/ml), het coligetal (<10/ml) en het celgetal (<150.000/ml).


 • Volmacht verlenen voor dierbezetting in portaal AB-Register !

  In het kader van het IKM-lastenboek is de registratie van antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen gestart op 1 oktober 2018. Vanaf deze datum is de verschaffer (dierenarts) van antibiotica verplicht om alle verschafte en toegediende antibiotica op het melkveebedrijf te registeren in de databank van AB-Register.