Home

News

 • Ondernemingsgroep MCC, DGZ en Vivee zoekt een directeur

  MCC, DGZ en Vivee zijn op zoek naar een directeur. 


 • Aangepaste bijdrageregeling 2021 MCC – IKM

  De Raad van Bestuur van MCC-Vlaanderen heeft in haar recente vergadering de tarieven voor de MCC-activiteiten vastgelegd.


 • Onderzoek naar de perceptie van veehouders tegenover het gebruik van antibiotica

  Bruno Van Parys is een laatstejaarsstudent in de opleiding diergeneeskunde aan de UGent. Om als dierenarts te kunnen afstuderen voert hij een onderzoek uit. Daarin wil hij een beeld kunnen schetsen van de visie van veehouders tegenover het gebruik van antibiotica en resistentie.


 • Stichting Weidegang erkent MCC voor borging van het hele weidegangproces

  MCC is sinds 2016 erkend als certificerende instelling door de Stichting Weidegang. We zijn verheugd om te kunnen melden dat de Stichting MCC nu ook erkend heeft om álle weidegangaudits uit te voeren, en dit vanaf 1 januari 2021.


 • Nieuw bij MCC-DGZ: Monitoring mineralenstatus via tankmelkanalyse

  Nemen je dieren genoeg, te weinig of misschien zelfs te veel mineralen op via het rantsoen? Dit kom je te weten door geregeld de actuele status van selenium, jodium en zink te monitoren. Goed nieuws is dat dit nu ook kan via tankmelkonderzoek bij DGZ-MCC.


 • IKM-certificaten verlengd naar 31 maart 2021

  Ter aanvulling van onze nieuwsbrieven van 20 maart, 29 april en 17 juni 2020, melden wij u dat MilkBE besloten heeft alle IKM-certificaten met een oorspronkelijke vervaldatum tussen 20 maart 2020 en 30 maart 2021 (opnieuw) te verlengen tot 31 maart 2021. Toch willen wij de melkveehouders vragen de IKM verlengingsaudits, in samenspraak met de gekozen inspectie-instelling, zo snel mogelijk uit te


 • Wees voorzichtig met het gebruik van chloorhoudende ontsmettings- en reinigingsmiddelen
  Chloraten kunnen aanwezig zijn in melk als residu van gebruikte chloorhoudende reinigings- en ontsmettingsmiddelen voor de melkinstallatie en koeltank. Sinds 2020 is de nieuwe Europese wettelijke norm voor chloraten in rauwe melk van toepassing. Hiermee werd de vorige norm van 0,290 mg/kg sterk verlaagd naar 0,100 mg/kg. 

 • Ondernemingsgroep MCC, DGZ en Vivee zoekt een relatiebeheerder

  De ondernemingsgroep DGZ-MCC-Vivee heeft een vacature voor een relatiebeheerder.


 • Eerste benchmarkrapport antibiotica voor melkveehouders

  Vanaf 2018 werd de verplichte registratie van antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen op melkveebedrijven opgenomen in het IKM-lastenboek. Volgende week stuurt AB-Register het eerste benchmarkrapport richting melkveehouders die hiervoor hun volmacht (dierbezetting) hebben verleend op het portaal van AB-Register.


 • Kwaliteit Vlaamse melk behoudt topniveau in 2019 !

  De dalende lijn in het aantal actieve melkveehouders in Vlaanderen zet zich verder: in 2019 waren dat er nog 4.107, maar samen produceerden zij wel 2,6% meer melk dan het jaar ervoor. Dat die melk van topkwaliteit is, valt af te leiden uit de resultaten van onderzoek dat MCC voert om de kwaliteit en de samenstelling te bepalen van de melk die aan kopers wordt geleverd.


 • MCC presenteert jaarverslag 2019

 • Vervaldatums IKM-certificaten verlengd naar 31 augustus 2020

 • 68 Vlaamse melkveehouders behalen MCC-diploma

  Jaarlijks reikt Melkcontrolecentrum Vlaanderen diploma's uit aan melkveehouders die het afgelopen jaar melk van uitstekende kwaliteit hebben geleverd. De voorwaarden voor het behalen van dit diploma hebben betrekking op het kiemgetal (<10.000/ml), het coligetal (<10/ml) en het celgetal (<150.000/ml).


 • Volmacht verlenen voor dierbezetting in portaal AB-Register !

  In het kader van het IKM-lastenboek is de registratie van antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen gestart op 1 oktober 2018. Vanaf deze datum is de verschaffer (dierenarts) van antibiotica verplicht om alle verschafte en toegediende antibiotica op het melkveebedrijf te registeren in de databank van AB-Register.


 • IKM-audits tijdelijk opgeschort door Covid-19 !

  Het FAVV heeft beslist dat ACS- audits mogen opgeschort worden tot nader order. Wanneer hierdoor ACS- certificaten zouden komen te vervallen, zal dat geen impact hebben op de berekening van de bonus op de heffing van het FAVV, indien het certificaat na de opheffing van de maatregelen verlengd wordt.


 • Covid-19 update 19 maart : MCC-IKM nemen aanvullende maatregelen

  MCC en IKM zijn bezorgd om de gezondheid en het welzijn van haar klanten en haar medewerkers. Daarom hebben MCC en IKM vandaag, 17 maart 2020, beslist om een aantal aanvullende maatregelen te treffen om mee de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wij blijven er uiteraard naar streven om de continuïteit van onze werking zo veel mogelijk te garanderen. 


 • Melkkwaliteit op robotbedrijven

  Automatische melksystemen zijn niet meer weg te denken in de moderne melkveehouderij. Ongeveer 10 % van de Belgische melkveebedrijven melkt vandaag met een melkrobot. Bij nieuwbouw kiest 45 % van de veehouders voor automatisch melken. Maar hoe gaat het met de uiergezondheid en melkkwaliteit op deze bedrijven ?


 • Nieuw IKM-lastenboek vanaf 1/01/2020

  Vanaf 1 januari 2020 zal er een nieuwe versie van het IKM-lastenboek in voege treden. Na exact 20 jaar “IKM- certificatie” wordt reeds de 10e heruitgave van het lastenboek gelanceerd wat bewijst dat de zuivelsector proactief inspeelt op hedendaagse tendensen en evoluties.


 • Vernieuwde procedure "ongunstige kwaliteitsresultaten"
  De Belgische zuivelsector neemt, conform de Europese en Federale wetgeving, reeds jarenlang
  maatregelen in het kader van ongunstige resultaten bekomen bij het bepalen van de kwaliteit van de
  melk (kiemgetal, celgetal, remstoffen). De aanpassingen aan de huidige procedure zijn tot stand

 • MCC distantieert zich van antimelkcampagne