Home

Wetenschappelijke begeleiding bevestigt: Uitmuntende analyseprestaties door MCC in 2023

In een persbericht van ILVO en CRA-W valt te lezen dat de wetenschappelijke begeleiding van deze twee openbare instellingen, net als de vorige jaren, de goede kwaliteit bevestigt van de analyses die MCC en CdL (Comité du Lait) in 2023 uitvoerden. Een belangrijke conclusie aangezien de resultaten van deze analyses de basis vormen voor de correcte prijsberekening van de melk, en die is noodzakelijk voor een eerlijke handel in de zuivelsector.
   
In België zijn het de Interprofessionele Organismen (IO’s) die de analysen van de rauwe melk uitvoeren. Voor Vlaanderen doet Melkcontrolecentrum-Vlaanderen (MCC) in Lier dit en het Comité du Lait (CdL) in Battice voor Wallonië. Beide organismen zijn officieel erkend door de overheid. In het kader van deze opdracht heeft de overheid voor de IO’s wetenschappelijke begeleiding voorzien door openbare instellingen, meer bepaald het ILVO-T&V (Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek - eenheid Technologie en Voeding) uit Melle en het CRAW-DCVP (Centre wallon de recherches agronomiques - Département Connaissance et Valorisation des Produits) uit Gembloux. Deze wetenschappelijke begeleiding wordt gefinancierd door het begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel. De wetenschappelijke begeleiding laat de IO’s toe om op een juiste en uniforme manier te werken. Een derdelijnscontrole (deelname aan ringonderzoeken) is trouwens vereist om de BELAC-accreditatie te behouden.
   
In 2023 organiseerden ILVO-T&V en het CRAW-DCVP vergelijkende nationale onderzoeken voor zowel de samenstellingsparameters als voor alle kwaliteitsparameters van de melk. Tijdens deze vergelijkende onderzoeken worden alle toestellen die de IO’s gebruiken om het celgetal en de vet- en eiwitgehalte te bepalen, gecontroleerd. De IO’s nemen ook deel aan vergelijkende onderzoeken op internationaal niveau en de hierbij behaalde resultaten bevestigen tevens de goede werking van de IO’s.
   
Controle van melkkwaliteit: hoe?
Om de samenstelling van de melk te kennen wordt het vet- en eiwitgehalte bepaald. De kwaliteitscontrole van de melk gebeurt door het kiemgetal (bacteriologische kwaliteit), het celgetal (uiergezondheid), de zichtbare zuiverheid (door middel van de filtratieproef) en het vriespunt (toevoeging van water) te bepalen. Deze kwaliteitsparameters worden beoordeeld via een zogenaamd strafpuntensystem. Als de melk de wettelijke kwaliteitsnormen niet haalt, worden er strafpunten toegekend.
Sinds september 2019 is het systeem voor de uitbetaling grondig gewijzigd. De waarde van de strafpunten (gaande van 0,75 euro tot 2,00 euro per 100 liter) wordt door de kopers zelf bepaald. Deze waarde moet binnen een koper voor alle leveraars gelijk zijn. Indien in een levering remstoffen worden aangetroffen, wordt deze levering volledig niet uitbetaald. De bepaling van het aantal coliformen (bacteriologische kwaliteit) kadert in het kwaliteitspremiesysteem.
   
Hierna volgt per parameter, de samenvatting van de resultaten die MCC en CdL in 2023 behaalden.

VET en EIWIT
De analyses van de samenstelling van de melk werden goed uitgevoerd. De resultaten van 2023 weerspiegelen een uitstekend kwaliteitsniveau.
   

KIEMGETAL
Over het algemeen tonen de resultaten van 2023 een uitstekend niveau aan voor de kiemgetalbepaling in België bij de Interprofessionele Organismen.
   

CELGETAL
De prestaties betreffende celgetalbepaling zijn uitstekend in 2023. De betrouwbaarheid van de analysen is dus opnieuw heel hoog.
   

VRIESPUNT
De bepaling van het vriespunt met behulp van een cryoscoop werd zeer goed uitgevoerd door de Interprofessionele Organismen. Ook de bepaling van het vriespunt met de infraroodtoestellen werd zeer correct uitgevoerd.
   

REMSTOFFEN
Ringonderzoeken betreffende het opsporen van remstoffen hebben bij beide Interprofessionele Organismen uitstekende resultaten opgeleverd. Deze resultaten tonen de goede beheersing van deze analyse aan door beide routinelaboratoria.
   

FILTRATIEPROEF
De resultaten voor de filtratieproef tonen aan dat deze proef ook zeer goed werd uitgevoerd.
   

COLIFORMEN
Ook voor de bepaling van het aantal coliformen werden uitstekende resultaten behaald.

   
De wetenschappelijke begeleiding concludeert dat alle goede resultaten die MCC en CdL in 2023 behaald hebben, hun status van solide partner voor de zuivelsector bevestigen.
   
   

>> Lees meer: het persbericht van ILVO-T&V-CRA-W