Home

MCC vertegenwoordigt Vlaanderen op de National Mastitis Council in de Verenigde Staten

MCC was aanwezig op de 63e editie van de National Mastitis Council in Dallas, Texas, afgelopen januari. Dit jaarlijkse evenement brengt melkveehouders, dierenartsen, onderzoekers en geïnteresseerden van over de hele wereld samen om elkaar te inspireren over de aanpak van mastitis en het verbeteren van melkkwaliteit. Het was een eer voor MCC om de Vlaamse aanpak van opvolging van melkkwaliteit te presenteren. We hebben echter niet alleen onze kennis gedeeld, maar ook waardevolle inzichten opgepikt, die we graag met jou delen.
   
Inzetten op preventie en actie nemen voordat er zichtbare afwijkingen zijn aan de uier of in de melk loont: het levert niet alleen meer melk op, het bevordert ook de gezondheid van je koeien.

Opgepikt op NMC:

  • De impact van goede managementpraktijken op het tankmelkcelgetal werd onderzocht op 61 Ierse melkveebedrijven. De resultaten tonen aan dat bedrijven met een tankmelkcelgetal ≤100.000 cellen/ml vaker goede managementpraktijken hanteerden, zoals het tijdig vervangen van tepelvoeringen, zorgen voor een propere melkstal, het dragen van handschoenen, het desinfecteren van spenen na het melken, en het drie keer per jaar scheren van staarten. Deze praktijken werden minder vaak toegepast op bedrijven met een tankmelkcelgetal >200.000 cellen/ml. Dit bevestigt het belang van preventieve maatregelen en hun voelbaar effect op het verlagen van het celgetal, wat direct bijdraagt aan de verbetering van de melkproductie.
  • De economische impact van mastitis wordt geschat op 480 dollar, ofwel zo’n 440 euro. Het grootste deel van deze kosten is toe te schrijven aan subklinische mastitis (48%), gevolgd door klinische mastitis (34%) en uitgaven voor preventieve maatregelen (18%).

   
In België wordt er meer en meer aandacht besteed aan het gebruik van antibiotica en antibioticaresistentie in de melkveesector.

Opgepikt op NMC:

Ook in de rest van de wereld wordt veel aandacht besteed aan het vinden van manieren om het gebruik van antibiotica in de melkveesector te monitoren en het gebruik op een haalbare manier terug te dringen. Evenals aan het in kaart brengen en bestrijden van antibioticaresistentie.

   
Een vertraagde melkejectie reflex, waarbij de melk niet snel genoeg uit de klierkwabjes wordt gestuwd, is een bekend probleem. Het is cruciaal om voorstralen toe te passen en de “60 seconden regel” tussen de voorbehandeling en het melken te respecteren. Een dynamische meting kan helpen om jouw melktechniek te verfijnen en te optimaliseren.

Opgepikt op NMC:

Een Amerikaanse studie toonde aan dat gemiddeld 25% van de koeien op 64 onderzochte bedrijven te maken had met een vertraagde melkejectie reflex. De oorzaken kunnen variëren van onvoldoende stimulatie voor het melken, een te lange of te korte periode tussen de voorbehandeling en het aanhangen van de melkklauw, tot stressfactoren. Stress kan gelinkt worden aan vaccinatie en klauwproblemen, waarbij ook vaker een vertraagde reflex voorkomt. Bovendien komt het reflex-probleem vaker voor later in de lactatie.

    
Er wordt meer en meer onderzoek verricht naar biofilmvorming, waarvan het achterhalen van de oorzaak en het bepalen van een aanpak niet evident blijken.

Opgepikt op NMC:

  • Prototheca-soorten, algen die mastitis kunnen veroorzaken, kunnen via biofilmvorming hardnekkig overleven in de omgeving en de melkinstallatie. Koeien bemonsteren om de oorzaak van mastitis te achterhalen is van belang, net als het vermijden van overdracht tussen koeien en het grondig reinigen van de omgeving en de melkinstallatie.
  • Klebsiella pneumoniae en Klebsiella oxytoca zijn soorten die in tankmelk gevonden worden en die hun oorsprong kunnen vinden in biofilms op oppervlakken van melkinstallaties.
  • Ook Staphylococcus aureus kan zich nestelen in biofilms.

    
Niet alleen in Vlaanderen zien we, op basis van de tankmelkanalyses met PCR, een stijging in voorkomen van de kiem Streptococcus agalactiae.
Wil je weten of deze bacterie ook in jouw veestapel aanwezig is? Vraag dan hier een PCR-test aan.

Opgepikt op NMC:

Streptococcus agalactiae duikt steeds vaker op in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Deze zeer besmettelijke bacterie zit vooral in de uier en veroorzaakt meestal een hoog celgetal of milde klinische mastitis, die cyclisch kan optreden.

   
Inzetten op een effectieve vliegenbestrijding en preventieve maatregelen kunnen de infectiedruk verlagen, wat ten goede komt aan de uiergezondheid.

Opgepikt op NMC:

De stalvlieg Stomoxys kan niet alleen stafylokokken overdragen maar ook coliforme bacteriën zoals Escherichia coli, Serratia species en Klebsiella species.

   
Bij MCC bieden we een vroegtijdige verklikker van omgevings- en hygiëneproblemen aan door middel van het coligetal, wat helpt om problemen met het kiemgetal te voorkomen. Ontdek in deze brochure meer over het belang van het coligetal.
   

Verschillen in melkkwaliteit wereldwijd

Wat betreft de melkkwaliteit in andere landen, zijn er aanzienlijke verschillen. We vergelijken de Vlaamse cijfers met die van enkele andere landen die gepresenteerd werden op het NMC.

    Gemiddeld tankmelk celgetal  
(x1.000 cellen/ml) in 2022
(tenzij anders gespecifieerd)  
  Gemiddeld tankmelk kiemgetal  
(x1.000 kve*/ml) in 2022
(tenzij anders gespecifieerd)  
België (Vlaanderen)   194 9,3
Brazilië 446,1 (in 2021) 205,502 (in 2021)
Canada 171,5 Niet gekend
Denemarken 179,4 10,054
Finland 133,180 5,8
Italië 277,561 17,843
Verenigde Staten 169 Niet gekend

* kve: kolonie-vormende eenheden

  • In elk van bovenstaande landen bestaat er een controlesysteem om tankmelk te testen op celgetal, residuen van antimicrobiële middelen, vriespunt, met aanvullende analyses en gevolgen voor het overschrijden van de vastgestelde grenswaarden die specifiek kunnen zijn voor elk land.
  • Steeds meer melkverwerkers in de Verenigde Staten nemen de Europese grens van 400.000 cellen/ml als standaard, hoewel de wettelijke limiet in de Verenigde Staten aanzienlijk hoger is, namelijk 750.000 cellen/ml.
  • In Brazilië is de wettelijke grens vastgesteld op 500.000 cellen/ml voor celgetal en 350.000 kve/ml voor kiemgetal. Hoewel de kuddes vrij klein zijn (20 tot 40 dieren) en de productie beperkt (3.050 tot 4.575 kg per jaar), is hun aandeel in de zuivelmarkt best aanzienlijk met 280.000 professionele melkveebedrijven. Bovendien zit hier veel potentieel naar de toekomst toe.
Preventie en vroege detectie van mastitis van groot belang

Op deze meest recente editie van de National Mastitis Council werd de nadruk gelegd op het cruciale belang van effectief management en het verminderen van antibioticagebruik om resistentie tegen te gaan. Het congres onderstreepte het belang van preventieve acties en vroege detectie van mastitis, en aandacht voor antibioticagebruik en resistentie tegen antibiotica, wat kansen biedt voor wereldwijde verbetering van de sector. MCC is trots op haar bijdrage aan deze discussies en blij met de waardevolle inzichten die ze heeft opgedaan. Hiermee kunnen we de Vlaamse melkveehouders nog beter ondersteunen in het verbeteren van de uiergezondheid en het in stand houden van de melkkwaliteit.