Home

Volg mastitis op je bedrijf nog makkelijker op met onze 4-maandelijkse inplanning van PCR

Elk melkveebedrijf ondervindt frequent uitdagingen op het gebied van uiergezondheid. Mastitis is één van de belangrijkste productieziekten op een melkveebedrijf en kan leiden tot enorme verliezen in melkproductie. Een herhaald hoog celgetal en kiemgetal zorgen tevens voor een vermindering van de kwaliteitspremie en in ernstige gevallen tot een leveringsverbod. Om mastitis op jouw bedrijf aan te pakken is het belangrijk om de oorzaak hiervan te achterhalen én regelmatig op te volgen. Daarom biedt MCC vanaf nu een PCR-abonnement aan, waarvoor je maar éénmalig hoeft in te schrijven, MCC doet de rest. Wat zijn de voordelen van PCR en hoe werkt het abonnement?

De voordelen van PCR

Een hoog celgetal in tankmelk geeft een inschatting over de uiergezondheid bij het melkvee, maar geeft nog geen specifieke info over welke kiemen aan de basis van het probleem liggen. Met de PathoProof™ Mastitis PCR Assay biedt MCC een geavanceerde methode aan voor de snelle en accurate detectie van de 15 voornaamste mastitisverwekkers op basis van het DNA dat in melkmonsters aanwezig is. Ook krijg je een indicatie over hoeveel DNA er gevonden werd: hoe meer DNA van een bepaalde kiem in de melk, hoe meer koeien deze kiem uitscheiden.

     
Vraag nu je PCR-abonnement aan via

dit formulier

Enkele praktische voorbeelden

Door routinematige controle op tankmelk kan een insleep van bepaalde bacteriën zoals Streptococcus agalactiae en Mycoplasma bovis vroegtijdig opgemerkt worden, en kan de aanpak van mastitis objectief opgevolgd worden. Bovendien krijg je inzicht in de aanwezigheid van het resistentiegen dat van belang is bij een stafylokokkeninfectie en dat de goede werking verhindert van antibiotica zoals penicillines en cefalosporines. In het geval van coligetalproblemen kan PCR helpen in de zoektocht naar de oorzaak (meer informatie over aanpak van coligetal in dit stappenplan). Daarnaast is deze methode uiterst geschikt voor bacteriologisch onderzoek van koeien die onder behandeling staan van antibiotica en bij een Mycoplasma bovis screening van de kudde, wat met een gewone kweekcultuur niet mogelijk is.

PCR of kweek, of beide?

Om de algemene uiergezondheid van de kudde op te volgen, raden we aan om met een zekere regelmaat PCR op tankmelk uit te voeren (zie onder): dit geeft een semi-kwantitatief inzicht op kuddeniveau van de meest voorkomende mastitisverwekkers.
Daarnaast adviseren we regelmatig bacteriologisch onderzoek o.b.v. cultuur met antibiogram van individuele dieren zodat je behandelingen kunt afstemmen op maat van de koe, rekening houdend met eventuele aanwezige antibioticaresistentie.
Onderzoek o.b.v. PCR kan zeker interessant zijn voor mastitisgevallen die op cultuur negatief blijven, koeien die onder behandeling van antibiotica staan of bij screening van dieren (individueel of gepoold) op specifieke kiemen zoals Streptococcus agalactiae en Mycoplasma bovis.
De keuze voor PCR of kweek hangt dus af van wat je precies wil laten onderzoeken. Bovendien optimaliseert de combinatie van beide methoden de opvolging van je melkveebedrijf.

Nieuw: Abonnement PCR op tankmelk

MCC biedt vanaf 2024 een PCR-abonnement aan. Na eenvoudige inschrijving via dit formulier zal jouw tankmelk 3 keer per jaar onderzocht worden, automatisch ingepland in februari, juni en oktober.
De tarieven die gehanteerd worden kan je hier raadplegen. Ter informatie: de inschrijving geldt voor 1 jaar en wordt dus niet automatisch verlengd. Begin 2025 contacteren we alle abonnees om te horen of ze hun abonnement een jaar willen verlengen.