Home

MCC presenteert jaarverslag 2023: veerkracht en innovatie, MCC's toekomstgerichte koers in uitdagende tijden

Ter gelegenheid van haar algemene vergadering op 29 maart 2024 publiceert Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) haar jaarverslag 2023. In deze voor boeren onzekere en woelige periode blikt voorzitter Tom Van Nespen blikt terug op het voorbije jaar.
Het landbouwdebat is actueler dan ooit. Tegen een achtergrond van protesten en betogingen, beloftes en paraplu’s, rede en onzin, schrijf ik dit voorwoord namens MCC (melkveehouders en industrie). Wij nemen een duidelijk standpunt in: wij stellen dat beslissingen over de landbouw op wetenschap moeten berusten, visionair moeten zijn en in overleg dienen te gebeuren. We stellen ook dat hier in Vlaanderen wel degelijk plaats is voor onze zuivel, die wereldwijd tot de hoogst kwalitatieve behoort en tegelijk hier een zeer sterke historische, rurale achtergrond heeft. De zelfvoorzieningsgraad in zuivel ligt slechts rond de 110%. Onze melkveestapel afbouwen en onze marge van zelfvoorzienendheid en zelfstandigheid opgeven lijkt ons dus niet aan de orde. Toch moeten we vaststellen dat het aantal leveraars blijft dalen.
    
We kunnen hier in Vlaanderen een sterk staaltje koemelken presenteren aan iedereen die het wil zien. De cijfers in dit jaarverslag bevestigen dat. Verder hebben we financieel een goed jaar achter de rug, wat ons sterkt om in de toekomst te blijven investeren en vernieuwen in het belang van onze sector en onze eigen werking.
    
Over de werking gesproken… ik ben trots op de geweldige equipe die bij MCC werkt: gemotiveerde en verstandige mensen die het bredere kader zien waarin ze werken. Dat inspireert niet alleen henzelf, maar ook de managers, de directeur en het bestuur. Die inspiratie leidt ons naar een positief toekomstverhaal bij MCC, waarin we ondanks de krimpende markt willen verbreden in de sector en verdiepen in de keten. Voor het eerst hebben we nu ook een zetel in de algemene vergadering voor de melkgeitensector. En we hebben nog tal van ideeën de we zullen onderzoeken op haalbaarheid, verder afwegen en uitwerken. Zo nemen we bij MCC onze verantwoordelijkheid op. Wij streven ernaar om al onze leden een dynamische organisatie te bieden die het beste voorheeft met onze lekkere zuivel.
   
Tom Van Nespen
Voorzitter bestuursorgaan
   
Lees hier het volledige jaarverslag.

Een greep uit de cijfers van het jaarverslag 2023: