Home

Gevoeligheidsbepaling

Resistentieopbouw

Op basis van verschillen in hun celwand kunnen bacteriën ingedeeld worden in Gram-positieven en Gram-negatieven. Deze eigenschappen hebben als gevolg dat niet elk antibioticum kan ingezet worden tegen een specifieke bacterie (natuurlijke resistentie van de bacterie). Bepaalde antibiotica zijn enkel gericht tegenover Gram-positieve kiemen en hebben weinig effect bij de behandeling van Gram-negatieve infecties en omgekeerd (nauwspectrum antibiotica). Vooraleer een therapie op te starten is het dus van belang te weten tot welk van deze klasses de bacterie in kwestie behoort. Dit kan door middel van bacteriologisch onderzoek.

Naast de natuurlijke resistentie kunnen bepaalde bacteriën ook resistentie opbouwen voor een specifiek antibioticum, bijvoorbeeld door te frequent gebruik ervan (verworven resistentie). Omdat het voorkomen van dit soort resistentie niet veralgemeend is, wordt een antibiogram (gevoeligheidsbepaling) aangelegd bij isolatie van een belangrijke bacterie. Dit leert ons voor welke antibiotica de kiem in kwestie gevoelig is en met welke producten kan behandeld worden.