Home

PCR-analyse - Pathoproof

Procedure en interpretatie

De Pathoproof is een op PCR- technologie gebaseerde methode waarbij men in een melkmonster op zoek gaat naar het DNA van een bacterie. Omdat hiervoor geen kweek vereist is, kunnen we sneller tot een resultaat komen. Een bijkomend voordeel is de grotere gevoeligheid van de methode waardoor er minder vals-negatieve resultaten zijn in vergelijking met de standaard cultuur. De techniek wordt bovendien ook niet beïnvloed door eventuele antibiotica aanwezig in het monster, of aanwezigheid van bewaarmiddel (cfr. MPR-monsters).