Home

Mastitisonderzoek

Mastitisonderzoek

Tabel : Overzicht en resultaten van aërobe cultuur via procedure attentiekoeien in 2014

 

Tabel : Procentuele verdeling van de voornaamste uierpathogenen geïsoleerd uit klinische melkmonsters in  2014

 

Meer informatie en resultaten kunt u terug vinden in het jaarverslag 2014