Home

Gevoeligheidsbepaling

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken. In België werd in dit kader het AMCRA (Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) opgericht in 2012. AMCRA fungeert als kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren en formuleert adviezen met als doelstelling te komen tot een rationele reductie van het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde.
Eén van de realisaties van AMCRA is het opdelen van de antibiotica naargelang hun graad van (kritische) belang voor de humane en de diergeneeskunde. Hiervoor werden de actieve substanties voorzien van een kleur- en bijhorende lettercode, namelijk geel (code A), oranje (code B) en rood (code C).

Hieronder kan u de aanbeveling per kleurcode terugvinden. Uw dierenarts is de uitgelezen persoon om u te adviseren welk product voor welke aandoening de voorkeur verkiest.

  • Geel (A): mag ingezet worden voor behandeling van zieke dieren (curatief) of behandeling van niet-zieke dieren in besmet milieu (metafylactisch) en mag door de dierenarts (in overeenstemming met de wettelijke bepalingen) verschaft of voorgeschreven worden. Aanvullend laboratoriumonderzoek gecombineerd met gevoeligheidsbepaling (antibiogram) is sterk aanbevolen, maar dit is geen voorwaarde voor gebruik;
     
  • Oranje (B): mag verschaft of voorgeschreven worden voor behandeling van zieke dieren (curatief) of behandeling van niet-zieke dieren in besmet milieu (metafylactisch), op voorwaarde dat aanvullend laboratoriumonderzoek (bacteriologisch onderzoek en/of PCR, serologie, …) de diagnose ondersteunt en bij voorkeur ook een antibiogram werd aangelegd (tenzij bedrijfsresultaten van maximaal 1 jaar oud beschikbaar zijn);
     
  • Rood (C): enkel te gebruiken indien aanvullend laboratoriumonderzoek (bacteriologisch onderzoek, eventueel aangevuld met andere laboratoriumtesten) de diagnose ondersteunt, én indien de resultaten van het antibiogram aangeven dat gele en oranje middelen niet werkzaam zijn bij de betreffende aandoening (of indien bedrijfsresultaten van maximaal 1 jaar oud dit aantonen). Mag niet verschaft worden aan de veehouder in het kader van een voorraad van 2 maanden, enkel voor de verderzetting van een reeds ingezette behandeling (maximaal 5 dagen). Deze producten omvatten de quinolones en de systemisch actieve 3de en 4de generatie cefalosporines.

​Klik hier voor een voorbeeld rapport.

Tot nu toe bestaat hierover geen wettelijk kader in de melkveehouderij en zijn deze voorstellen niet bindend. Het is echter ten stelligste aanbevolen de voorstellen te kennen en toe te passen op het melkveebedrijf. Voor meer informatie kunt u www.amcra.be raadplegen.