Home

You are here

Nieuws

Vacatures MCC / DGZ / VIVEE

We zoeken nieuwe collega's voor een aantal vacatures binnen onze organisatiegroep DGZ-MCC-Vivee. Klik op 'lees meer' voor meer info over de vacatures.


Zyncke Lipkens is onze nieuwe relatiebeheerder zuivel en melkveehouderij

We zijn heel blij te kunnen melden dat Zyncke Lipkens onze nieuwe relatiebeheerder zuivel en melkveehouderij is. We wensen haar bij deze heel veel succes en plezier in haar nieuwe functie!


Door netwerkonderhoud zal MCC tijdelijk onbereikbaar zijn op 15/9

Op donderdag 15 september staan enkele dringende onderhoudswerken aan ons ICT-netwerk gepland. Daardoor zullen we die dag niet bereikbaar zijn tussen 12.00 uur en 13.00 uur en later die dag tussen 18.00 uur en 19.00 uur, noch telefonisch noch via e-mail. Ook Melknet zal dan niet werken.


Wees voorzichtig met het gebruik van chloorhoudende ontsmettings- en reinigingsmiddelen

Door chloorhoudende reinigings- en ontsmettingsmiddelen te gebruiken voor de melkinstallatie en koeltank kunnen chloraten achterblijven in de melk. De Europese wettelijke norm voor chloraten in rauwe melk werd in juni 2020 sterk verlaagd van 0,290 mg/kg tot 0,100 mg/kg. Binnen het sectoraal monitoringprogramma staan dit najaar nieuwe steekproefgewijze analyses op RMO-niveau gepland. Hoe kun je er voor zorgen dat er geen chloraten aanwezig zijn in de melk die jij levert?


Melkveehouders krijgen inzicht in antibioticagebruik dankzij benchmarkrapport

Vanaf eind 2018 werd de verplichte registratie van antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen op melkveebedrijven opgenomen in het IKM-lastenboek. Begin juni 2022 stuurde AB Register het derde benchmarkrapport antibioticagebruik aan 3167 melkveehouders die hiervoor hun volmacht (dierbezetting) hebben verleend op het portaal van AB Register. Dit rapport geeft een overzicht van het antibioticumgebruik op het bedrijf en is gebaseerd op de registraties voor het volledige kalenderjaar 2021 in AB Register. Wat is het nut van dit rapport?


In de Kijker

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken.