Home

You are here

Nieuws

Betaling van de melkkwaliteit wijzigt vanaf 1 september 2019

Na 30 jaar was het systeem voor de betaling van de kwaliteit van de melk toe aan een grondige herziening. De kwaliteit van de gemiddelde Belgische melk is zeer goed, maar een klein percentage melkleveraars blijft kampen met slechte resultaten. Een zeer klein aantal leveraars legt zich neer bij 6 strafpunten of meer.


57 melkveehouders ontvangen melkdiploma in 2018 !

Jaarlijks reikt MCC diploma's uit aan producenten die het afgelopen jaar melk geleverd hebben van uitstekende kwaliteit. De voorwaarden voor het behalen van dit diploma hebben betrekking op het kiemgetal (<10.000/ml), het coligetal (<10/ml) en het celgetal (<150.000/ml).


Nieuw logo MCC

Tijdens de Algemene Vergadering van MCC op 3 april 2019 werd samen met het meerjarenbeleidsplan het nieuwe MCC logo voorgesteld aan de leden. In kader van de intense samenwerking met DGZ en Vivee zullen binnenkort deze organisaties eveneens hun nieuwe logo's voorstellen in dezelfde huisstijl.  


Registratie van antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen is vlot opgestart !

In kader van het vernieuwde IKM-lastenboek is de registratie van antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen gestart op 1 oktober 2018. Vanaf deze datum is de verschaffer (dierenarts) van antibiotica verplicht om alle verschafte en toegediende antibiotica op het melkveebedrijf te registeren in de databank van AB-Register.


Vlaamse melkkwaliteit blijft hoge toppen scheren in 2018

Het aantal actieve melkveehouders in Vlaanderen daalde met 3,2 % maar ze produceerden in 2018 wel 4,1 % meer melk. Dat de melk van hoge kwaliteit is, valt af te leiden uit het jaarverslag van 2018. Dit zijn de resultaten van onderzoek dat MCC voert in het kader van de bepaling van de kwaliteit en samenstelling van de melk die aan kopers geleverd wordt.


In de Kijker

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken.

Dynamische meting melkinstallatie

Problemen met uiergezondheid en een te hoog celgetal zijn in de meeste gevallen de reden voor een bedrijfsbezoek voor de melkwinningsadviseurs van MCC.

Met de steun van