Home

You are here

Nieuws

MCC presenteert jaarverslag 2019

Vervaldatums IKM-certificaten verlengd naar 31 augustus 2020

68 Vlaamse melkveehouders behalen MCC-diploma

Jaarlijks reikt Melkcontrolecentrum Vlaanderen diploma's uit aan melkveehouders die het afgelopen jaar melk van uitstekende kwaliteit hebben geleverd. De voorwaarden voor het behalen van dit diploma hebben betrekking op het kiemgetal (<10.000/ml), het coligetal (<10/ml) en het celgetal (<150.000/ml).


Volmacht verlenen voor dierbezetting in portaal AB-Register !

In het kader van het IKM-lastenboek is de registratie van antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen gestart op 1 oktober 2018. Vanaf deze datum is de verschaffer (dierenarts) van antibiotica verplicht om alle verschafte en toegediende antibiotica op het melkveebedrijf te registeren in de databank van AB-Register.


IKM-audits tijdelijk opgeschort door Covid-19 !

Het FAVV heeft beslist dat ACS- audits mogen opgeschort worden tot nader order. Wanneer hierdoor ACS- certificaten zouden komen te vervallen, zal dat geen impact hebben op de berekening van de bonus op de heffing van het FAVV, indien het certificaat na de opheffing van de maatregelen verlengd wordt.


In de Kijker

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken.

Dynamische meting melkinstallatie

Problemen met uiergezondheid en een te hoog celgetal zijn in de meeste gevallen de reden voor een bedrijfsbezoek voor de melkwinningsadviseurs van MCC.