Home

You are here

Nieuws

Melkkwaliteit op robotbedrijven

Automatische melksystemen zijn niet meer weg te denken in de moderne melkveehouderij. Ongeveer 10 % van de Belgische melkveebedrijven melkt vandaag met een melkrobot. Bij nieuwbouw kiest 45 % van de veehouders voor automatisch melken. Maar hoe gaat het met de uiergezondheid en melkkwaliteit op deze bedrijven ?


Nieuw IKM-lastenboek vanaf 1/01/2020

Vanaf 1 januari 2020 zal er een nieuwe versie van het IKM-lastenboek in voege treden. Na exact 20 jaar “IKM- certificatie” wordt reeds de 10e heruitgave van het lastenboek gelanceerd wat bewijst dat de zuivelsector proactief inspeelt op hedendaagse tendensen en evoluties.


Vernieuwde procedure "ongunstige kwaliteitsresultaten"
De Belgische zuivelsector neemt, conform de Europese en Federale wetgeving, reeds jarenlang
maatregelen in het kader van ongunstige resultaten bekomen bij het bepalen van de kwaliteit van de
melk (kiemgetal, celgetal, remstoffen). De aanpassingen aan de huidige procedure zijn tot stand

MCC distantieert zich van antimelkcampagne

 


Wijziging testen voor opsporen van remstoffen

Momenteel gebruiken de interprofessionele organismen (Comité du Lait en MCC) de Beta Star Combo voor de bevestiging van de aanwezigheid van antibiotica van de groep bèta-lactam (penicillines, cefalosporines, …) in de rauwe melk. De leverancier heeft de productie van die test echter stopgezet.


In de Kijker

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken.

Dynamische meting melkinstallatie

Problemen met uiergezondheid en een te hoog celgetal zijn in de meeste gevallen de reden voor een bedrijfsbezoek voor de melkwinningsadviseurs van MCC.