Home

You are here

Nieuws

Goed onderzoek begint bij het nemen van een goed melkmonster

Op vraag van melkveehouders of dierenartsen onderzoekt MCC jaarlijks een groot aantal melkmonsters. Om een correct analyseresultaat te garanderen is het essentieel dat de melkmonsters op een juiste manier worden genomen en in het juiste recipiënt.


DGZ & MCC richten nieuwe vennootschap VIVEE op

Ter gelegenheid van hun respectievelijke algemene vergaderingen hebben Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) op 30 mei 2018 een nieuwe coöperatieve vennootschap boven de doopvont gehouden.


IKM-certificatie in 2017

De vzw IKM-Vlaanderen staat in voor de IKM-certificatie van Vlaamse en Nederlandse melkveebedrijven. Deze vzw is sinds 2016 binnen de structuren van MCC-Vlaanderen gehuisvest. In Vlaanderen is momenteel 99.9 % van de melkveebedrijven IKM-gecertificeerd.


Nieuwe bestuurders voor Raad van Bestuur van MCC

Op de Algemene Vergadering van MCC die plaats had op 23 maart 2018 werd de samenstelling van de nieuwe Raad van Bestuur bekrachtigd. De heer François Achten werd verkozen tot voorzitter. De heren Eddy Leloup en Christian Desmet werden verkozen als ondervoorzitters.


76 melkveehouders ontvangen melkdiploma !

Jaarlijks reikt MCC diploma's uit aan producenten die het afgelopen jaar melk geleverd hebben van uitstekende kwaliteit. De voorwaarden voor het behalen van dit diploma hebben betrekking op het kiemgetal (<10.000/ml), het coligetal (<10/ml) en het celgetal (<150.000/ml).


In de Kijker

MCC en DGZ openen nieuwe gebouwen In Lier en Torhout

Op dinsdag 24 oktober 2017 openen Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) officieel de deuren van hun vernieuwde gebouwen in Torhout en in Lier. Dit gebeurt tegelijkertijd op beide locaties en in aanwezigheid van volgende prominenten: Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder van het Federaal Voedselagentschap; Kristof Audenaert, waarnemend burgemeester van Torhout en Frank Boogaerts, burgemeester van Lier. Klaar voor de toekomst

Enquête droogstand van koeien

Naar schatting 70 % van het antibioticagebruik op een melkveebedrijf wordt ingezet in kader van van uiergezondheids(problemen). Een belangrijk aandeel hierin zijn de droogzetpreparaten die al dan niet preventief worden toegediend. Enkele omringende landen hebben reeds een verbod ingesteld om antibiotica-houdende droogzettubes te gebruiken bij gezonde dieren. Dat betekent dat het management en de huisvesting van de droogstaande koeien in optimale omstandigheden moet verlopen.

Met de steun van