Home

Diensten

Statische meting

De melwinningsadviseurs van MCC-Vlaanderen zijn officieel erkende melkmachinetechniekers en zijn daardoor bevoegd om melkinstallaties door te meten. Van de statische doormeting kan een Meet- en Advies Rapport (MAR) opgemaakt worden dat geldig is in kader van het IKM-lastenboek. In het IKM-lastenboek wordt beschreven dat iedere melkinstallaties jaarlijks moet worden doorgemeten (melkrobot 2maal per jaar).