Home

Mastitisonderzoek

Mastitisonderzoek resultaten

Via de items in de linkerkolom van deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de resultaten van mastitisonderzoek, uitgevoerd via PCR-analyse op tankmelk en via aerobe cultuur op kwartiermonsters. De gegevens vergelijken onze bevindingen van 2023 met die van 2022. Daarnaast schetsen we een beeld van de evolutie in de antibioticaresistentie van de mastitispathogenen: via het tabblad "Antibioticaresistentie" vind je de bundeling van de gegevens van de gevoeligheidsbepalingen (antibiogrammen), met telkens ook een trendanalyse.