Home

Diergeneeskundig onderzoek

Diergeneeskundig onderzoek

Detectie van specifieke antistoffen

Het is mogelijk om een aantal ziekten op te sporen in melkmonsters. Immers, op melkveebedrijven kunnen melkmonsters soms een gemakkelijk alternatief vormen voor bloedmonsters.

BVD 

Verschillende analyses kunnen het BVD-virus opsporen in tankmelkmonsters. Om een actieve BVD-besmetting op te sporen in een koppel lacterende koeien komt niet alleen BVD-antistoffenonderzoek (met een ELISA-test) in aanmerking. Ook PCR-antigentesten op tankmelk zijn mogelijk. Deze testresultaten komen echter niet in aanmerking voor toekenning van BVD-dierstatuten.

Brucellose en leucose

ELISA-testkits sporen deze ziektes op, zowel in tankmelk als in individuele melkmonsters.

IBR

In de bestrijding van IBR is voorzien dat tankmelk-monsters kunnen onderzocht worden op aanwezigheid van IBR gE en gB antistoffen.

Leptospirose

Deze bacteriële ziekte en zoönose (melkerskoorts) kan zowel in tankmelk als in individuele melkmonsters  opgspoord worden via de ELISA-antistoffentest.

Neospora

Neospora is een parasitaire aandoening die abortus kan veroorzaken. Zowel in tankmelk als in individuele melkmonsters kunnen antistoffen (ELISA-test) opgespoord worden. Om veehouders en dierenartsen te ondersteunen in de aanpak van Neospora bieden wij hen de mogelijkheid om een Neospora-abonnement te nemen. Meer informatie hierover op www.dgz.be.

Parasitair onderzoek

Met het ’Parasitair profiel’ wordt een antistoffenonderzoek uitgevoerd die de graad van besmetting met maagdarmwormen (Ostertagia ostertagi) en leverbot (Fasciola hepatica) bepaald. Dit gebeurt aan de hand van een ELISA-test op een tankmelkmonster.

Paratuberculose

Al enkele jaren voorziet het paratuberculose-programma de mogelijkheid om paratuberculose op te sporen in individuele koemelkmonsters (MPR-monsters via CRV) of monsters die de dierenarts neemt. Voor de meeste zuivelfabrieken is de deelname aan het Paratuberculose programma verplicht. Analyses voor paratuberculose op tankmelk geven geen uitsluitsel over een eventuele besmetting op het bedrijf en hebben bijgevolg geen zin.

Q-Fever

Men kan zowel antistoffen (met een ELISA-test) als de kiem zelf (met een antigeentest via PCR) opsporen in tankmelkmonsters en in individuele koemelkmonsters.

Salmonella

Tankmelkmonsters zijn geschikt om antistoffen op te sporen voor de Salmonellakiem (ELISA-test) en kunnen daarom gebruikt worden als monitoringstool om een bedrijfssituatie te evalueren en op te volgen.

Uiergezondheid

Naast celgetalbepaling kan een inzicht in de uier-gezondheid van een dier of van de kudde bekomen worden via een standaard bacteriologische cultuur (kwartiermonster) of via een PCR-onderzoek (op tankmelk of op individuele melkmonsters). Bij cultuur kan eveneens een antibiogram uitgevoerd worden, die uitwijst welke behandeling het meest efficiënt is.