Home

Bestuur

Bestuur

De Algemene vergadering
 

Conform de statuten van MCC wordt de AV samengesteld op basis van het aantal opgehaalde liters melk in Vlaanderen. Er is een paritaire vertegenwoordiging van afgevaardigden van de zuivelfabriek en melkveehouders. Het aantal mandaten bedraagt in 2017, 50 leden.

De Raad van Bestuur
 

Francois Achten, voorzitter, melkveehouder St.- Huibrechts Lille

Christian Desmet, ondervoorzitter, melkveehouder Kruishoutem

Eddy Leluop, ondervoorzitter, Milcobem

Stefaan Henuset, Olymia

Marcel Heylen, melkveehouder Geel

Jos Borghans, Friesland Campina

Hendrik Van den Haute, melkveehouder Ninove

Linda Dellaert, melkveehoudster Evergem

Stefaan Verschoren, Milcobel

Koen Lowagie, Inex

Isabel Voet, Milcobel

Stefaan Van Hasselt, melkveehouder Wuustwezel

Julie Wits (FAVV)

Jean-Marie Van Crombrugge, eindverantwoordelijke MCC-Vlaanderen

Hilda ceulemans, secretaris MCC-Vlaanderen


Bestuurscomité
 

Francois Achten, voorzitter, melkveehouder St.-Huibrechts Lille

Christiaan Desmet, ondervoorzitter, melkveehouder Kruishoutem

Eddy Leloup, ondervoorzitter, Milcobel

Stefaan Henuset, Olympia 

Jean-Marie Van Crombrugge, eindverantwoordelijke MCC-Vlaanderen