Home

Locatie

MCC en DGZ openen nieuwe gebouwen In Lier en Torhout

Op dinsdag 24 oktober 2017 openden Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) officieel de deuren van hun vernieuwde gebouwen in Torhout en in Lier. Dit gebeurde tegelijkertijd op beide locaties en in aanwezigheid van volgende prominenten: Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder van het Federaal Voedselagentschap; Kristof Audenaert, waarnemend burgemeester van Torhout en Frank Boogaerts, burgemeester van Lier.

Klaar voor de toekomst

Het uitgangspunt bij het verbouwen van de sites in Lier en Torhout waren de waarden die DGZ al enkele jaren vooropstelt: “transparant, ondersteunend, professioneel en betrouwbaar”. Dit vertaalt zich in open ruimten met veel glas, licht en ruimte, wat de samenwerking tussen de mensen bevordert. Bovendien zijn in de vernieuwde gebouwen alle tools en faciliteiten aanwezig om alternatieve werkvormen te ondersteunen, zoals telewerken en vergaderen op afstand. Op die manier is de organisatie klaar om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en nieuwe opportuniteiten en partnerschappen in de sector te exploreren.

Bouwen/verbouwen

In 2013 beslisten de directie en de raden van bestuur van DGZ om de organisatie onder te brengen op twee sites in plaats van drie. In Lier en Torhout was er bijgevolg extra ruimte nodig voor de medewerkers van site Drongen die eind augustus 2016 zou sluiten. Dit vormde de directe aanleiding voor de ingrijpende bouw- en verbouwwerken.

MCC, dat gehuisvest is in Lier in hetzelfde gebouw als DGZ, besloot mee op de kar te springen en zijn kantoren en laboratoria ingrijpend te renoveren. Die beslissing was het logische gevolg van het feit dat DGZ en MCC al sinds 2008 samenwerken op bepaalde onderdelen van hun werking, een samenwerking die almaar hechter wordt.

“We zijn trots om de nieuwe gebouwen officieel te kunnen voorstellen aan een ruimer publiek. Met onze twee sites blijven we nadrukkelijk aanwezig zowel in het oosten als in het westen van Vlaanderen. De nabijheid van de klant en de mobiliteitsproblematiek in onze Vlaamse regio stonden centraal bij het nemen van de beslissing om beide sites te behouden. Met een steunpunt in het oosten én in het westen kunnen we de responstijden voor de logistieke en ondersteunende activiteiten op het terrein laag houden. Verder vonden we het erg belangrijk dat het concept van de vernieuwde gebouwen perfect zou aansluiten bij de waarden van onze organisatie en een ideale omgeving zou scheppen voor het verwezenlijken van onze groeiambities,” zegt Marcel Heylen, voorzitter van de raad van bestuur van DGZ.

“Ook de raad van bestuur en de medewerkers van MCC zijn trots om in deze toekomstgerichte omgeving te kunnen werken. De nauwe samenwerking die er al was tussen MCC en DGZ wordt er alleen maar sterker door,” vervolgt François Achten, voorzitter van de raad van bestuur van MCC.