Home

Diensten

Diensten

Alle diensten van de buitendienst ten voordele van Vlaamse melkveehouders worden vergoed tegen een vast uurtarief. Voor projecten kunnen andere tarieven gehanteerd worden. Meer info vind je in de tarievenlijst.