Home

IKM

IKM

IKM staat voor Integrale Kwaliteitszorg Melk. 
    
IKM-Vlaanderen (kortweg IKM) voorziet in een extern kwaliteitsbewakingssysteem van gras tot glas. Daardoor wordt de volledige keten geresponsabiliseerd met tal van regels voor de verschillende schakels. Hierbij gaat het vooral om een bundeling van reeds bestaande en te respecteren wettelijke bepalingen die aangevuld zijn met een aantal codes van goede praktijk. Zo werd IKM trapsgewijs een referentienorm in de zuivelsector. Het IKM-systeem is door de Vlaamse overheid erkend als voedselkwaliteitsbepaling in het kader van de Europese regelgeving voor plattelandsontwikkeling.
    
Om de consument ervan te garanderen dat zijn melkproduct op een kwaliteitsvolle manier tot stand is gekomen, beschrijft het lastenboek meer dan honderd borgingspunten in acht essentiële onderdelen van de melkproductiemethode. Dierengezondheid, melkwinning, de bezorgdheid voor dierenwelzijn, hygiëne, reiniging en milieu zijn de zes modules waarin bestaande reglementering onderschreven wordt, aangevuld met een aantal punten van goede landbouwpraktijk. Het IKM-lastenboek is door BELAC geaccrediteerd volgens ISO 17065 (de internationale kwaliteitsnorm die de eisen bepaalt voor de competentie van, de consistente uitvoering door en de onpartijdigheid van certificatie-instellingen die producten, processen en/of diensten certificeren).
    
Momenteel wordt meer dan 99% van de Vlaamse melk geproduceerd op melkveebedrijven met een IKM-certificaat.
   
Met deze kwaliteitsbenadering via autocontrole wil de zuivelsector aan de spits blijven staan van de integrale ketenbewaking.
Het IKM-certificaat waarborgt de goede landbouwpraktijk op het melkveebedrijf en de kwaliteit van de totale Belgische productie van rauwe melk.
    

Contact IKM-Vlaanderen vzw:

Hagenbroeksesteenweg 167, 2500 Lier
Tel: 078 15 47 10
Mail: ikm@ikm.be

 

Bestuursorgaan

R. Covens-Van Tilburg, voorzitter (Boerenbond)
H. Van den Haute, ondervoorzitter (Algemeen Boerensyndicaat)
T. Schiettecat, ondervoorzitter (Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie)

Boerenbond
D. Van De Keere
R. Vaes
D. Vandecandelaere

Algemeen Boerensyndicaat (ABS)
P. Van de Vel

Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC)
B. Sas

Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ)
J. Borghans
I. Voet
E. Goyens
K. Goethals

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ)
K. De Bleecker (waarnemer)

Integrale Kwaliteitszorg Melk Vlaanderen (IKM)
V. Ryckaert (secretaris)

Leden van de algemene vergadering

Algemeen Boerensyndicaat (ABS)
P. Patyn
P. Van de Vel
H. Van den Haute
E. De Cock

Boerenbond
R. Covens-Van Tilburg
R. Vaes
D. Van De Keere
W. Hoeken
H. Knockaert
L. Hamerlick-Dellaert
K. Van den Hout
D. Vandecandelaere

Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ)
E. Goyens
K. Lowagie
S. Henuset
I. Voet
J. Borghans
T. Schiettecat
K. Goethals

Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC)
B. Sas

Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM)
V. Ryckaert (secretaris)