Home

Wees voorzichtig met het gebruik van chloorhoudende ontsmettings- en reinigingsmiddelen

Door chloorhoudende reinigings- en ontsmettingsmiddelen te gebruiken voor de melkinstallatie en koeltank kunnen chloraten achterblijven in de melk. De Europese wettelijke norm voor chloraten in rauwe melk werd in juni 2020 sterk verlaagd van 0,290 mg/kg tot 0,100 mg/kg. Binnen het sectoraal monitoringprogramma staan dit najaar nieuwe steekproefgewijze analyses op RMO-niveau gepland. Hoe kun je er voor zorgen dat er geen chloraten aanwezig zijn in de melk die jij levert?

Sinds 2016 wordt de aanwezigheid van chloraten in rauwe melk gemonitord binnen het sectoraal monitoringsprogramma. Dit najaar worden nieuwe analyses op rauwe melk gepland, waarbij steekproefsgewijs wordt gemonitord op RMO-niveau. Van de RMO’s waarin chloraten gedetecteerd worden, worden de achterliggende hoevestalen opgespoord en geanalyseerd.

Producenten bij wie chloraten in de rauwe melk gedetecteerd worden, komen in een opvolgingsprogramma terecht. Dit houdt in dat er een door de betrokken melkleveraar te betalen bedrijfsbezoek wordt uitgevoerd door de medewerkers buitendienst van MCC. Zij zullen de oorzaak voor het hoge chloraatgehalte opsporen en passende corrigerende maatregelen bepalen. Het effect van de corrigerende maatregelen wordt geverifieerd door 2 opvolganalyses. Bij overschrijding van de nieuwe Europese norm van 0.100 mg/kg wordt een opschorting van de ophaling opgelegd. In dat geval zijn de kosten van de opvolganalyses ten laste van de producent. De ophaling kan hernomen worden van zodra er een opvolganalyse is waarin geen chloraten meer gedetecteerd worden.

Hoe chloraten in rauwe melk vermijden?

Uit bedrijfsbezoeken blijkt dat de redenen waarom chloraten teruggevonden worden in rauwe melk vaak dezelfde zijn. Door rekening te houden met deze oorzaken, kun je de aanwezigheid van chloraten vermijden:

  • Tijdens het melken: vermijd het gebruik van chloorhoudende middelen.
  • Na het melken: zorg voor een correcte reiniging en naspoeling van de melkwinningsapparatuur:
    • Als je hier chloorhoudende reinigingsmiddelen voor gebruikt, volg dan altijd de doses en procedures die de fabrikant voorschrijft.
    • Zorg na elke reiniging voor grondige naspoeling met voldoende en zuiver drinkbaar water.
    • Stem de spoelfase af op de gebruikte concentratie chloraten. Zorg voor zorgvuldige drainage van het restwater (controleer je infrastructuur: bv. helling van leidingen, automatische drainagekleppen…).

    
Voor de volledige procedure van de analyses, bijkomende info en adviezen kun je altijd bij jouw koper terecht.

Je kunt deze info ook nalezen in dit bericht van MilkBe.