Home

Vernieuwde procedure "ongunstige kwaliteitsresultaten"

Vernieuwde procedure "ongunstige kwaliteitsresultaten"
De Belgische zuivelsector neemt, conform de Europese en Federale wetgeving, reeds jarenlang
maatregelen in het kader van ongunstige resultaten bekomen bij het bepalen van de kwaliteit van de
melk (kiemgetal, celgetal, remstoffen). De aanpassingen aan de huidige procedure zijn tot stand
gekomen in de brancheorganisatie MilkBE. De wijzigingen zijn hier weergegeven en zullen van toepassing zijn vanaf 1/01/2020.

1