Home

Vanaf 1 april 2022 is de procedure voor residuen van diergeneesmiddelen gewijzigd

Sinds enkele jaren neemt de Belgische zuivelsector maatregelen in het geval van niet-conforme resultaten op het vlak van melkkwaliteit en meer bepaald residuen van diergeneesmiddelen (antibiotica), overeenkomstig de federale en Europese wetgeving. De brancheorganisatie MilKBE bracht aanpassingen in de huidige procedure aan die vanaf april 2022 van start zijn gegaan.

Vanaf 1 april 2022 wordt volgende terminologie en onderstaand opvolgsysteem toegepast:

  • Ongunstig resultaat: analyseresultaat dat aangeeft dat residuen van diergeneesmiddelen in het monster aanwezig zijn en dat het maximumresidugehalte (MRL) waarschijnlijk is overschreden.

Rapportering op Melknet: POS

  • Aantoonbaar resultaat: analyseresultaat dat de aantoonbaarheidsgrens voor de gebruikte verdunning overschrijdt en waarbij er technische redenen zijn om aan te nemen dat de MRL's niet worden overschreden.

Rapportering op Melknet: AAN

  • Resultaat met waarschuwingssignaal: testresultaat dat wijst op de aanwezigheid van een kleine hoeveelheid residuen van diergeneesmiddelen in het monster.

Rapportering op Melknet: W

  • Negatief resultaat: analyseresultaat dat niet aangeeft dat er residuen van diergeneesmiddelen in het monster aanwezig zijn.

Rapportering op Melknet: -

Bij de niet-negatieve resultaten dient onderstaande opvolgingsprocedure toegepast te worden.