Home

Tussenkomst van de Vlaamse overheid in de maandelijkse MCC-bijdrage

Tussenkomst van de Vlaamse overheid in de maandelijkse MCC-bijdrage

In opdracht van Vlaams minister van landbouw, Joke Schauvliege, verhoogt de Vlaamse overheid de bestaande financiële tussenkomst in de bijdrage die de Vlaamse melkveehouder iedere maand betaalt voor de kwaliteitsbepaling van de rauwe melk. Het bedrag wordt voor de periode september 2015 tot en met december 2016 van 0,5 opgetrokken naar 2 € per maand. De middelen worden geput uit het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij.


1