Home

Registratie van antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen is vlot opgestart !

Registratie van antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen is vlot opgestart !

In kader van het vernieuwde IKM-lastenboek is de registratie van antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen gestart op 1 oktober 2018. Vanaf deze datum is de verschaffer (dierenarts) van antibiotica verplicht om alle verschafte en toegediende antibiotica op het melkveebedrijf te registeren in de databank van AB-Register. Een half jaar na de opstart heeft meer dan 93 % van de melkveehouders zich aangemeld in de databank. In totaal zijn er 55.000 verschaffingen geregistreerd in AB-Register, uitgevoerd door 340 verschillende Vlaamse rundveedierenartsen. De hoge participatie en opvolging  was enkel mogelijk door de positieve medewerking van de dierenartsen in samenspraak met hun melkveehouder. Op korte termijn zullen de melkveehouders die zich nog niet hebben aangemeld in de databank, aangemaand worden om zich in orde te stellen.


1