Home

Registratie antibiotica in de melkveehouderij gaat van start

Registratie antibiotica in de melkveehouderij gaat van start

De maatschappelijke bezorgdheid rond geneesmiddelengebruik en antibioticumresistentie is de laatste jaren sterk toegenomen. Als sector hebben we hierin een belangrijke rol te spelen. IKM-Vlaanderen heeft in 2018 besloten om aan te sluiten bij AB Register vzw, een online databank waarin voor elk individueel bedrijf het antibioticagebruik kan worden bijgehouden. Hierbij sluit de melkveesector aan bij het bestaand systeem van AB-Register waar ook de pluimvee- en varkenshouders gebruik van maken. Via dit initiatief zal het antibioticagebruik in de melkveehouderij op grote schaal in kaart gebracht worden en wordt er een basis gecreëerd voor analyse en adviesverlening.

Het registreren van de gebruikte antibiotica in AB-Register gebeurt door de verschaffer. Dit is meestal de bedrijfsdierenarts. Melkveehouders dragen wel de verantwoordelijkheid om na te gaan of de geregistreerde gegevens correct zijn.

Vanaf 1 oktober 2018 is het registreren van het antibioticagebruik op een melkveebedrijf verplicht en werd dit mede opgenomen in het IKM-lastenboek. Vanaf deze datum kunnen veehouders zich registreren in de databank van AB-Register. De bedrijfsgegevens in de databank van MCC zullen gesynchroniseerd worden met de databank van AB-Register. Hiervoor zal u éénmalig de toestemming moeten geven op MelkNet (MCC – www.melknet.mcc-vlaanderen.be – tabblad “Mijn gegevens”). Deze toestemming kan u vanaf nu al geven zodat de opstart in oktober vlot kan verlopen. Om nadien in te loggen bij AB-register is het noodzakelijk dat het juiste e-mailadres gekend is in de databank van MCC.

De dierenartsen / verschaffers kunnen zich vanaf 1 september 2018 registreren in de databank van AB-Register. In juli heeft IKM-Vlaanderen op  9  locaties in Vlaanderen, infosessies gegeven aan de dierenartsen. Voor meer informatie kan u ook bij uw bedrijfsdierenarts terecht.

Voor hulp bij het registreren in AB-Register kunt u hier een verkorte handleiding voor  de melkveehouders raadplegen.

Voor bijkomende vragen met betrekking tot IKM-certificering en AB-Register kunt u steeds terecht op het secretariaat van IKM-Vlaanderen vzw. (ikm@ikm.be). Voor technische vragen in verband de werking van AB Register kunt u contact opnemen met de helpdesk van AB Register;  

AB-Register vzw                                                                                                        

02/552.81.19                                                                                                      helpdesk@abregister.be                                                                           
www.abregister.be         


1