Home

Nieuwe versie IKM-lastenboek vanaf 1 januari 2022: wat verandert er?

Nieuwe versie IKM-lastenboek vanaf 1 januari 2022: wat verandert er?

Op 1 januari 2022 gaat een nieuwe versie van de IKM-lastenboek van kracht (versie 11).
De werkgroep IKM/QFL/QMK van MilkBE vzw speelt hiermee in op vragen en behoeften van haar verschillende partners. De belangrijkste wijzigingen betreffen de procedure voor onaangekondigde audits.

In het overzicht hieronder staan alle wijzigingen in vet aangegeven.

Procedure onaangekondigde IKM-audits

Actueel
Vanaf 01/01/2022
5% onaangekondigde IKM-audits/jaar Ongewijzigd.
Selectie onaangekondigde audits:
- Type 1: 2,5% ad random.
- Type 2: 2,5% bij bedrijven met hoog aantal non-conformiteiten en/of lage hygiënestatus tijdens vorige audit.
Ongewijzigd.
Type 1 en 2 : Controle op alle IKM-voorwaarden. Type 1: ongewijzigd.
Type 2: enkel de visuele punten van het lastenboek wordt geauditeerd.
Planning van de onaangekondigde audit:
Type 1 en 2 : maximum 3 dagen voor de audit.
Planning van de onaangekondigde audit:
Type 1 : ongewijzigd.
Type 2 : maximum 24u en minimum 12u voor de audit.
De kost van de onaangekondigde audit zit vervat in het budget van alle periode IKM-audits. Ongewijzigd.
Bij weigering van een onaangekondigde audit, verliest het bedrijf zijn IKM-certificaat. Ongewijzigd.
Een onaangekondigde audit kan worden aangevraagd door derden (bv. zuivelfabriek, OCI, enz.) op basis van de hygiënestatus van het bedrijf. Tijdens deze audit worden alleen de visuele punten van het bedrijf gecontroleerd. Deze audits worden maximaal 24 uur en minimaal 12 uur van tevoren aangekondigd. De kosten van de audit zijn voor rekening van de aanvrager. Ongewijzigd.

 

IKM-lastenboek versie 11

De belangrijkste wijziging betreft de opsplitsing van A20. A21: Alle antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen aanwezig op het bedrijf worden door de verschaffer/dierenarts geregistreerd in de centrale database Bigame/AB-register.
è gradatie: B

Actueel
Vanaf 01/01/2022
A20: De producent is ingeschreven op het platform van AB-Register of Bigame voor het registreren van antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen.
è gradatie: A2
A20: De producent is ingeschreven op het platform van AB-Register of Bigame voor het registreren van antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen.
è gradatie: A2
   
A21: Alle antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen aanwezig op het bedrijf worden door de verschaffer/dierenarts geregistreerd in de centrale database Bigame/AB-register.
è gradatie: B

   
Alle IKM-voorwaarden kun je verder op onze website raadplegen: www.mcc-vlaanderen.be/certificatie.
 


1