Home

Laboratorium

Melk Productie Registratie (MPR)

Met CRV / VRV werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor het uitvoeren van de onderzoeken op MPR - melkmonsters (Melk Productie Registratie). De verwerking van de analysen op bedrijfsniveau wordt door CRV / VRV zelf beheerd. Voor specifieke vragen omtrent MPR-uitslagen kunt u zich wenden tot VRV .