Home

MCC en IKM strijden samen met melkveesector mee tegen antibioticaresistentie

De internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica (18-24 november) stond dit jaar in het teken van gezamenlijke preventie van antibioticaresistentie, geheel volgens het “one health” concept. Want resistentie vormt een bedreiging voor mensen, dieren, planten en het milieu. Daarom is het des te belangrijker om sector-overschrijdend samen te werken zodat we de doeltreffendheid van deze toch wel belangrijke geneesmiddelen kunnen behouden. Dankzij het jaarlijkse benchmarkrapport kunnen melkveehouders hun eigen gebruik aftoetsen aan dat van hun collega’s. Wat houdt dat rapport precies in?

Vanaf eind 2018 werd de verplichte registratie van antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen op melkveebedrijven opgenomen in het IKM-lastenboek. Begin juni 2022 stuurde AB Register het derde benchmarkrapport antibioticagebruik aan 3167 melkveehouders die hiervoor hun volmacht (dierbezetting) hebben verleend op het portaal van AB Register. Dit rapport geeft een overzicht van het antibioticumgebruik op het bedrijf en is gebaseerd op de registraties voor het volledige kalenderjaar 2021 in AB Register.

Welke info haal je uit het benchmarkrapport?

Het benchmarkrapport is in eerste instantie belangrijk voor jou als melkveehouder om meer inzicht te krijgen in je antibioticagebruik. We raden aan om de resultaten in het rapport te bestuderen, omdat er mogelijk foutjes geslopen zijn in de registraties (bv. toewijzing aan verkeerde diercategorie, …) en dus ook in het benchmarkrapport. Het voorbije jaar zijn er initiatieven genomen om deze zo veel mogelijk te beperken. Bespreek het rapport eveneens met jouw bedrijfsdierenarts, die er ook inzage in heeft (op voorwaarde dat hij volmacht gekregen heeft in het AB Register portaal).
Het benchmarkrapport drukt het antibioticagebruik uit aan de hand van het kengetal BD100. Dit getal is het aantal dagen op 100 dat de runderen worden behandeld met antibiotica. Per melkvee-diercategorie die aanwezig is op het beslag, wordt er een gemiddelde BD100 voor het jaar berekend. 
    
De gemiddelde BD100 van jouw bedrijf wordt weergegeven in een figuur, waarop aan de hand van kleuren (rood, oranje en groen) de benchmarking zichtbaar gemaakt wordt. Om het antibioticagebruik voor elke diercategorie te kunnen inschatten, wordt de BD100 van ieder bedrijf vergeleken met twee grenswaarden: de aandachtswaarde en de actiewaarde. Deze waarden worden bepaald op basis van de resultaten van álle IKM-,  QMK- en QFL-beslagen samen.

  • de actiewaarde is de BD100 waar 10% van de melkveebedrijven zich boven bevindt (grootgebruikers, rode zone).
  • de aandachtswaarde is de BD100 waar 50% van de melkveebedrijven zich onder bevindt (laaggebruikers, groene zone).
  • daartussen zitten de “aandachtsgebruikers” (gele zone).

      

In onderstaand figuur zie je een fictief voorbeeld van een benchmark.  

Melkveebeslagen die meer antibiotica dan de actiewaarde gebruiken, bevinden zich in de rode zone
Melkveebeslagen met een antibioticagebruik tussen de actiewaarde en de aandachtswaarde, bevinden zich in de gele zone
Melkveebedrijven die minder antibiotica dan de aandachtswaarde gebruiken, bevinden zich in de groene zone

     
Check of je volmacht in orde is

Om de benchmarkrapporten te kunnen opmaken, zijn de dieraantallen en verdeling over de diercategorieën van elk melkveebedrijf noodzakelijk. Ondertussen hebben al meer dan 3000 melkveehouders hiervoor hun volmacht gegeven. Voor melkveehouders die dit nog niet gedaan hebben, is het aangewezen om dit alsnog te doen zodat ook zij in de nabije toekomst een rapport kunnen ontvangen. Dit kan door in te loggen op het portaal van AB Register. Na het inloggen op het portaal kom je automatisch op het scherm waarbij de volmacht aangevinkt kan worden. In de toekomst zal bij IKM-audits de opvolging van de antibioticaregistratie in AB Register ook verder verscherpt worden.
 
Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met:

  • IKM-Vlaanderen (tel. 078 15 47 10, e-mail: info@mcc-vlaanderen.be) voor inhoudelijke vragen zoals verplichtingen lastenboek/wetgeving, controles en mogelijke sancties, aanpassingen van bedrijfsgegevens.