Home

Grote verschillen in melkopbrengst blijkt uit studie MCC

Grote verschillen in melkopbrengst blijkt uit studie MCC

In kader van de studiedagen "Gezond Groeien", die afgelopen maand hebben plaats gevonden, heeft MCC-Vlaanderen een studie uitgevoerd met betrekking tot verschillen in bedrijfsopbrengst op basis van melkkwaliteit en samenstelling. Voor deze parameters werd er nagegaan wat de bedrijfsopbrengsten of kosten zijn voor een bedrijf dat op 25 (bedrijf A) en 75 percentiel (bedrijf B) scoort. Er werd met andere woorden een vergelijking gemaakt tussen een goed en een minder goed gemanaged bedrijf met een bedrijfsgrootte van 100 melkkoeien en een productie van 800.000 liter. Uit de studie blijkt dat het verschil in bedrijfsopbrengst tussen beide bedrijven oploopt tot 57.000 €/jaar.
Voor meer details kunt u hier het artikel nalezen.


1