Home

DGZ & MCC richten nieuwe vennootschap VIVEE op

DGZ & MCC richten nieuwe vennootschap VIVEE op

Ter gelegenheid van hun respectievelijke algemene vergaderingen hebben Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) op 30 mei 2018 een nieuwe coöperatieve vennootschap boven de doopvont gehouden. DGZ en MCC hebben de intentie om vanaf oktober stap voor stap een aantal gemeenschappelijke activiteiten onder te brengen in deze nieuwe entiteit, die de naam Vivee krijgt. Telkens gaat het om activiteiten waarbij een verregaande synergie tussen DGZ en MCC meer waarde creëert voor alle betrokkenen.  

Operationele integratie van activiteiten

Sinds 2008 hebben DGZ en MCC een hechte samenwerking uitgebouwd op het gebied van logistiek, ICT en dienstverlening aan de klant. Dankzij de nieuwe organisatie Vivee wordt het mogelijk om een aantal activiteiten van DGZ en MCC volledig operationeel te integreren. Later dit jaar zullen in deze nieuwe juridische entiteit een aantal gemeenschappelijke elementen ondergebracht worden, zoals de ICT-infrastructuur en logistiek, domeinen waarvoor DGZ en MCC vandaag al verregaand samenwerken. Het is de bedoeling om die samenwerking de komende jaren nog beduidend uit te breiden.
DGZ en MCC blijven bestaan als afzonderlijke vzw’s. Een fusie van MCC en DGZ was namelijk niet aan de orde. De erkenningen van de vzw’s zijn immers vastgelegd in federale regelgeving en een aanpassing hiervan zou een erg lang proces vergen. Bovendien hebben de raden van bestuur van beide vzw’s ook een verschillende samenstelling.

Optimale kwaliteit-prijsverhouding

“Met de oprichting van Vivee willen we snel kunnen inspelen op de steeds veranderende markt en onze klanten een veelzijdig dienstenpakket aanbieden met een optimale kwaliteit-prijsverhouding, waar  uiteindelijk ook de Vlaamse veehouder beter van wordt,” stelt Marcel Heylen, voorzitter van de raad van bestuur van DGZ. “In de eerstkomende tijd zullen de veehouders niet meteen in contact komen met onze nieuwe organisatie. Achter de schermen zal Vivee wel degelijk een belangrijke rol spelen en op termijn zal de vennootschap ook duidelijk zichtbaar zijn voor onze klanten.”

“De statuten van Vivee waren in 2017 al goedgekeurd en vandaag hebben we ook de leden van de raad van bestuur gekozen. Vivee is met andere woorden helemaal klaar voor een veelbelovende start, samen met onze klanten. Zij mogen trots zijn op hun onschatbare waarde voor de maatschappij en wij zijn dat ook. Een gezonde veestapel behouden en gezonde voeding afleveren is waar wij samen met onze veehouders en dierenartsen werk van maken. Vandaar de baseline van Vivee: “Samen voor mens en dier”,” besluit François Achten, voorzitter van de raad van bestuur van MCC.

Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met Mich Gillis via 0478 20 38 93 of via mich.gillis@dgz.be.


1