Home

Aanwezigheid van kiemgroeiremmende substanties: nieuwe procedure vanaf 1 oktober 2016

Aanwezigheid van kiemgroeiremmende substanties: nieuwe procedure vanaf 1 oktober 2016

Sedert 2014 worden melkproducenten speciaal begeleid vanaf het ogenblik dat  er binnen een termijn van 12 maanden bij 3 leveringen kiemgroeiremmende stoffen ( antibiotica en chemotherapeutica )  onder of boven de norm in de melk werden aangetoond. Het doel van deze begeleiding is om de oorzaken van opeenvolgende positieve leveringen te achterhalen en te voorkomen.

De zuivelsector wil, na onderling overleg tussen landbouworganisaties en zuivelindustrie,  deze werkwijze  versterken om het aantal positief reagerende  leveringen nog verder te drukken.

De wijzigingen worden opgenomen in een nieuwe versie van de procedure ‘ Maatregelen in geval van ongunstige kwaliteitsresultaten ‘ ( PR_020 ).

Wat verandert er ?

 • Definities  m.b.t. het resultaat bekomen met de door het FAVV erkende testmethode :
 • Aantoonbaar’ :   in het melkmonster van de melklevering werden concentraties aan kiemgroeiremmende stoffen aangetoond.
   
 • Ongunstig’ : in het melkmonster van de melklevering werden  aantoonbare concentraties aan kiemgroeiremmende stoffen aangetoond boven of gelijk aan de norm.
 • Maatregelen en interventies :
   
 • Bedrijfsbezoek door de MCC-bedrijfsadviseur  tijdens het melken  : van zodra er binnen een periode van 12 maanden 3 aantoonbare resultaten werden opgetekend. Dit bedrijfsbezoek is verplicht en wordt door de melkproducent betaald. Indien dit bedrijfsbezoek wordt geweigerd dan zal een eventueel leveringsverbod voor de effectieve duur van 15 dagen gelden.
 • Speciale opschorting van levering’ : van zodra binnen een periode van 12 maanden 4 aantoonbare resultaten werden opgetekend. Deze opschorting van levering wordt pas opgeheven na een betalend bedrijfsbezoek door een MCC-bedrijfsadviseur én een gunstig resultaat van de remstoffenproef uitgevoerd door MCC.

Wat blijft ongewijzigd ?

 • De verwittiging van de melkproducent, de koper en de bedrijfsdierenartsen ( mits toestemming van de producent ) van zowel aantoonbare als ongunstige resultaten.
   
 • De verwittiging van het FAVV en de  toepassing van de opschorting van levering en eventueel leveringsverbod in geval van ongunstige resultaten.

Wanneer wordt deze nieuwe procedure toegepast ?

De vernieuwde procedure wordt toegepast vanaf 1 oktober 2016 waarbij geen rekening wordt gehouden met resultaten onder de norm die aan deze datum voorafgaan : de teller wordt m.a.w. terug op nul geplaatst.

U kan hier deze procedure uitgebreid raadplegen via de website van MCC. Met uw vragen kan u bij MCC terecht op telefoonnummer 078 / 15 47 10 of info@mcc-vlaanderen.be ).


1