Home

Aangepaste tarieven en bijdrageregeling MCC en IKM 2023

De prijzen van grondstoffen en ook personeelskosten blijven stijgen omwille van de aanhoudende inflatie. Daardoor zien we ons genoodzaakt om de tarieven en de bijdragen voor 2023 te verhogen.

De tarieven voor de MCC-activiteiten (diensterverlening, analysen…) werden tijdens de recente vergadering van het bestuursorgaan van MCC vastgelegd. Je vindt het overzicht op onze website onder de rubriek tarieven.

De jaarlijkse bijdrage voor de werking van het IKM-secretariaat 2023 werd door het bestuursorgaan van IKM-Vlaanderen vastgelegd op € 60,00 per IKM-gecertificeerd melkveebedrijf. De jaarlijkse bijdrage voor AB-Register vzw bedraagt € 5,00 per exploitatie.
Deze bijdragen zullen in de loop van januari 2023 via de afrekening van de zuivelfabriek worden gefactureerd.

Bedankt om ook in 2023 op MCC en IKM te vertrouwen voor de melkkwaliteit en de gezondheid van je dieren.