Home

Aangepaste bijdrageregeling IKM-werking

Aangepaste bijdrageregeling IKM-werking

Sinds 1 januari 2016 is de vzw IKM-Vlaanderen ondergebracht in de kantoren en binnen de werking van MCC-Vlaanderen te Lier. Tot eind 2016 verliep de financiering van het IKM-secretariaat vanuit het VLAM zuivelpromotiefonds. 2016 was dus een overbruggingsjaar. Vanaf 1 januari 2017 zal MCC-Vlaanderen zelf instaan voor de financiering van het IKM-secretariaat. Hiervoor zal er bij de facturatie in januari 2017, éénmalig een bedrag van 38 € per IKM-gecertificeerd melkveebedrijf afgehouden worden via de afrekening van de zuivelfabriek. Bijgevolg zal voor de leveringen van melk vanaf 1 januari 2017 door de melkproducenten de VLAM promotiebijdrage dalen met 0,8 cent per 100 liter melk. Voor een gemiddeld melkveebedrijf betekent dit een reductie van 44 €/jaar. 


1