Home

You are here

Nieuws

Contact- en communicatiegegevens op MelkNet vanaf 1 april 2015

Op woensdag 1 april 2015 wordt een nieuwe versie van MelkNet in gebruik genomen.  Melkveehouders zullen voortaan alle contact- en communicatiegegevens met MCC via MelkNet kunnen raadplegen en desgewenst aanpassen. Juiste en snelle communicatie is immers essentieel  voor het geval er zich melkkwaliteitsproblemen zouden voordoen.


Familie Adams - Leenaerts uit Hoogstraten produceert de beste melk van Vlaanderen !

Tijdens de jaarvergadering van MCC op vrijdag 20 maart 2015, werden Danny en Lea Adams-Leenaerts uit Hoogstraten bekroond als ‘melkveehouders met de beste melkkwaliteit van Vlaanderen.’


Melkkwaliteit 2014 opnieuw uitstekend

Op een druk bijgewoonde jaarvergadering van MCC op 20 maart 2015, werden de Vlaamse melkkwaliteitsresultaten voorgesteld van 2014. De gunstige evolutie van het gemiddeld kiemgetal waargenomen sinds 2008 stabiliseert zich. Afgelopen jaar 2014 bedroeg het gemiddeld kiemgetal 10.100 kiemen per ml. Ook het celgetal handhaafde zich op een goed niveau.


Visgraat melkstal opnieuw populairste in Vlaanderen

In 2014 hebben de melkwinningsadviseurs van MCC 169 nieuwe melkinstallaties doorgemeten en opgeleverd in Vlaanderen. De verkoop van nieuwe melkinstallies steeg met 37 % t.o.v. 2013 (n=123). Het vrijstellen van het melkquotum in 2015 is de logische verklaring hiervoor. Wat opvalt is de stagnatie van verkoop van melkrobots.


10e editie "melkdiploma"

Voor de 10e keer werd de gespecialiseerde cursus “melkdiploma” georganiseerd op de Thomas More school te Geel.  Op vrijdag 30 januari hebben 8 medewerkers van de organisatie Agrobedrijfshulp het diploma in ontvangst genomen. In de afgelopen 10 edities werden reeds een 90-tal medewerkers opgeleid.


In de Kijker

Enquête droogstand van koeien

Naar schatting 70 % van het antibioticagebruik op een melkveebedrijf wordt ingezet in kader van van uiergezondheids(problemen). Een belangrijk aandeel hierin zijn de droogzetpreparaten die al dan niet preventief worden toegediend. Enkele omringende landen hebben reeds een verbod ingesteld om antibiotica-houdende droogzettubes te gebruiken bij gezonde dieren. Dat betekent dat het management en de huisvesting van de droogstaande koeien in optimale omstandigheden moet verlopen.

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken.

Met de steun van