Home

You are here

Nieuws

Melknet voor smartphone en tablet gelanceerd !

MCC lanceert een mobiele versie van MelkNet waarmee melkveehouders eenvoudig de resultaten van het tankmelkonderzoek kunnen opvolgen op hun smartphone of tablet. De mobiele versie is beperkt tot het opvragen van officiele resultaten van de tankmelk.


Overheidssteun voor Vlaamse melkveebedrijven met een IKM-certificaat

Binnenkort zal een financiële ondersteuning worden toegekend aan melkveehouders die reeds een IKM-certificaat hebben en moedigt andere melkveehouders aan om tot uiterlijk 31 december 2016 in te stappen in het IKM kwaliteitssysteem. 20% van de totale overheidssteun wordt aan deze maatregel besteed.


CKCert vanaf 1 maart 2017 erkend voor IKM-audits uit te voeren

De Interprofessionele werkgroep IKM/QFL/QMK heeft de afgelopen maanden een nieuwe aanbestedingsprocedure afgerond voor het aanstellen van erkende inspectie-instellingen. Vanaf 1 maart 2017 starten de nieuwe contracten voor het uitvoeren van IKM-audits. SGS, Qualitypartner en Comité du lait blijven erkende inspectie-instellingen die de vorige jaren al IKM-audits uitvoerde.


Rapporten mastitisonderzoek raadpleegbaar op MelkNet

Vanaf 1 november 2016 kunnen alle rapporten van mastitisonderzoek geraadpleegd worden op MelkNet. Na het inloggen met de gebruikersgegevens kan de melkveehouder onder het tabblad resultaten / mastitis alle dossiers opvragen en downloaden. Het originele aanvraagformulier is eveneens beschikbaar op deze pagina.  


MCC en DGZ breiden de onderhandelingen voor een strategische samenwerking uit.

De raden van bestuur van Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) en Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) hebben besloten om een onderzoek te starten naar de mogelijkheid om al hun activiteiten op korte of middellange termijn onder één operationele aansturing te brengen.


In de Kijker

Enquête droogstand van koeien

Naar schatting 70 % van het antibioticagebruik op een melkveebedrijf wordt ingezet in kader van van uiergezondheids(problemen). Een belangrijk aandeel hierin zijn de droogzetpreparaten die al dan niet preventief worden toegediend. Enkele omringende landen hebben reeds een verbod ingesteld om antibiotica-houdende droogzettubes te gebruiken bij gezonde dieren. Dat betekent dat het management en de huisvesting van de droogstaande koeien in optimale omstandigheden moet verlopen.

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken.

Met de steun van