Home

You are here

Nieuws

MCC stelde 2 wetenschappelijke posters voor op NMC te Gent

Van 6 tot 8 augustus werd de regionale bijeenkomst van NMC (National Mastitis Council) in Gent georganiseerd door het M-team (Ugent). Ruim 600 experten rond uiergezondheid / melkkwaliteit woonden het congres bij. MCC stelde via 2 wetenschappelijke posters enkele resultaten uit het mastitisonderzoek voor.


Groot aanbod van collectieve voorlichting door MCC in wintermaanden

De komende wintermaanden organiseert MCC (met externe partners) tal van studiedagen / workshops. Onderstaand een overzicht van evenementen die momenteel vastliggen;

Studiedagen "Gezond groeien": (partners= CRV, BNP Paribas, DeLaval, Quartes en Zoetis


Correct gebruik van interne speenafsluiters

Enkele maanden geleden heeft MCC (in samenwerking met Thomas Moreschool - Geel) een digitale bevraging gedaan betreffende het droogstandsmanagement op melkveebedrijven. Ruim 500 melkveehouders hebben hieraan meegewerkt. Uit de resultaten blijkt o.a. dat bij de helft van de bedrijven het gebruik van een interne speenafsluiters bij het droogzetten wordt toegepast.


Brochure geneesmiddelengebruik en wachttijden

In kader van het demoproject "verantwoord antibioticagebruik" werd door MCC (in samenwerking met projectpartners) een brochure "geneesmiddelengebruik en wachttijden" ontwikkeld. In de brochure kunt u naast de algemene informatie over antibioticagebruik, de wachttijden van geregistreerde geneesmiddelen voor rundvee terugvinden.


Aanpassing procedure "ongunstige kwaliteits- resultaten"

De zuivelsector blijft continu streven naar een inhoudelijk verantwoorde manier om de kwaliteit van de melk op het hoogste peil te houden en desgevallend nog te verbeteren. Juist daarom vragen de vertegenwoordigers van de melkproducenten en de zuivelindustrie meer aandacht van diegenen die herhaaldelijk melk leveren waarin sporen van antibiotica of chemotherapeutica worden a


In de Kijker

Enquête droogstand van koeien

Naar schatting 70 % van het antibioticagebruik op een melkveebedrijf wordt ingezet in kader van van uiergezondheids(problemen). Een belangrijk aandeel hierin zijn de droogzetpreparaten die al dan niet preventief worden toegediend. Enkele omringende landen hebben reeds een verbod ingesteld om antibiotica-houdende droogzettubes te gebruiken bij gezonde dieren. Dat betekent dat het management en de huisvesting van de droogstaande koeien in optimale omstandigheden moet verlopen.

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken.

Met de steun van