Home

You are here

Nieuws

Aangepaste bijdrageregeling 2018 MCC - IKM

De Raad van Bestuur van MCC-Vlaanderen heeft beslist de bijdrageregeling voor de melkkwaliteitsbepaling  op te splitsen in een vast maandelijks bedrag van 15 euro per leveraar  en een variabel bedrag in functie van de uitgevoerde analysen.


Het gebruik van (kritische) antibiotica in kader van uiergezondheid.

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat voorkómen beter is dan genezen! Krijgt de koe ondanks preventieve maatregelen tóch mastitis (uierontsteking), dan is behandeling met antibiotica meestal aangewezen*.


De zin van coligetal ...

Om een optimale kwaliteit en voedselveiligheid te borgen van het eindproduct, dient het primaire product, nl. de rauwe melk, van een uitstekende kwaliteit te zijn. Het bepalen van het coligetal draagt bij tot het identificeren van rauwe melk en zuivelproducten die mogelijks blootgesteld waren aan onvoldoende hygiënische omstandigheden.


UPDATE Veepeilerproject “Predictie en preventie van longworminfecties bij grazend rundvee”

In het kader van het Veepeilerproject “Predictie en preventie van longworminfecties bij grazend rundvee” in samenwerking met Faculteit Diergeneeskunde – Universiteit Gent, MCC-Vlaanderen en DGZ Vlaanderen, willen wij u alvast bedanken om deel te nemen aan het onderzoek rond longwormen bij melkvee.


Nieuw IKM-lastenboek (versie 9) vanaf 1 juni 2017

De nieuwe versie van het IKM-lastenboek - versie 9 zal in werking treden vanaf 1 juni 2017 en zal vanaf deze datum van toepassing zijn. U kunt het volledig lastenboek raadplegen op www.ikm.be.


In de Kijker

MCC en DGZ openen nieuwe gebouwen In Lier en Torhout

Op dinsdag 24 oktober 2017 openen Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) officieel de deuren van hun vernieuwde gebouwen in Torhout en in Lier. Dit gebeurt tegelijkertijd op beide locaties en in aanwezigheid van volgende prominenten: Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder van het Federaal Voedselagentschap; Kristof Audenaert, waarnemend burgemeester van Torhout en Frank Boogaerts, burgemeester van Lier. Klaar voor de toekomst

Enquête droogstand van koeien

Naar schatting 70 % van het antibioticagebruik op een melkveebedrijf wordt ingezet in kader van van uiergezondheids(problemen). Een belangrijk aandeel hierin zijn de droogzetpreparaten die al dan niet preventief worden toegediend. Enkele omringende landen hebben reeds een verbod ingesteld om antibiotica-houdende droogzettubes te gebruiken bij gezonde dieren. Dat betekent dat het management en de huisvesting van de droogstaande koeien in optimale omstandigheden moet verlopen.

Met de steun van