Home

You are here

Nieuws

Tankcelgetal in Vlaanderen evolueert gunstig

Het tankcelgetal is in 2015 in Vlaanderen structureel gunstig geëvolueerd ten opzichte van de voorbije jaren. Opvallend is dat de traditionele stijging in de zomermaanden, in 2015 veel minder tot uiting kwam. Een mogelijke verklaring voor deze tendens is;


Selectief droogzetten, het kàn!

“Selectief droogzetten” wordt in België met weinig enthousiasme onthaald door melkveehouders en dierenartsen, uit schrik voor een verminderde uiergezondheid in de volgende lactatie. Dat selectief droogzetten niet persé problemen veroorzaakt, bewijst een ADLO-project.


Tussenkomst van de Vlaamse overheid in de maandelijkse MCC-bijdrage

In opdracht van Vlaams minister van landbouw, Joke Schauvliege, verhoogt de Vlaamse overheid de bestaande financiële tussenkomst in de bijdrage die de Vlaamse melkveehouder iedere maand betaalt voor de kwaliteitsbepaling van de rauwe melk. Het bedrag wordt voor de periode september 2015 tot en met december 2016 van 0,5 opgetrokken naar 2 € per maand.


MCC-brochure "verantwoord gebruik van antibiotica in de melkveehouderij" beschikbaar

Het antibioticagebruik in de veehouderij staat onder druk vanwege de maatschappelijke bezorgdheid rond resistentie tegen antimicrobiële middelen. De afgelopen jaren zijn al enkele initiatieven genomen om te komen tot een rationele reductie van antibiotica in de dierlijke sector.


Toekomstige samenwerking tussen IKM-Vlaanderen vzw en MCC!

De Raad van Bestuur van IKM-Vlaanderen  vzw heeft beslist een verregaande samenwerking aan te gaan met MCC-Vlaanderen  voor de toekomstige organisatie van het IKM-Kwaliteitssysteem.  Hierdoor zal het beheer van het IKM-lastenboek en de IKM-certificering van de melkveebedrijven nog efficiënter kunnen verlopen.  De samenwerking  kadert in de  sectorevoluties en draagt bij tot een versterking van


In de Kijker

Enquête droogstand van koeien

Naar schatting 70 % van het antibioticagebruik op een melkveebedrijf wordt ingezet in kader van van uiergezondheids(problemen). Een belangrijk aandeel hierin zijn de droogzetpreparaten die al dan niet preventief worden toegediend. Enkele omringende landen hebben reeds een verbod ingesteld om antibiotica-houdende droogzettubes te gebruiken bij gezonde dieren. Dat betekent dat het management en de huisvesting van de droogstaande koeien in optimale omstandigheden moet verlopen.

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken.

Met de steun van