Home

You are here

Nieuws

Visgraat melkstal opnieuw populairste in Vlaanderen

In 2014 hebben de melkwinningsadviseurs van MCC 169 nieuwe melkinstallaties doorgemeten en opgeleverd in Vlaanderen. De verkoop van nieuwe melkinstallies steeg met 37 % t.o.v. 2013 (n=123). Het vrijstellen van het melkquotum in 2015 is de logische verklaring hiervoor. Wat opvalt is de stagnatie van verkoop van melkrobots.


10e editie "melkdiploma"

Voor de 10e keer werd de gespecialiseerde cursus “melkdiploma” georganiseerd op de Thomas More school te Geel.  Op vrijdag 30 januari hebben 8 medewerkers van de organisatie Agrobedrijfshulp het diploma in ontvangst genomen. In de afgelopen 10 edities werden reeds een 90-tal medewerkers opgeleid.


Vanaf 1 april 2015 : het maandrapport enkel nog via MelkNet

De Raad van Bestuur van MCC-Vlaanderen heeft beslist om vanaf 1 april 2015 het maandrapport enkel nog via MelkNet ter beschikking te stellen.


Aandacht voor "speciale kopers van rauwe melk"

De toelatingsvoorwaarden, opgelegd door het FAVV,  om als koper  van rauwe koemelk te mogen opereren zijn o.a.


Tarieven 2015 ongewijzigd

De Raad van Bestuur van MCC heeft beslist om de tarieven en de bijdrageregeling voor de algemene werking in 2015 niet te wijzigen t.o.v. 2014.

U kunt hier de tarieven 2015 raadplegen. 


In de Kijker

Enquête droogstand van koeien

Naar schatting 70 % van het antibioticagebruik op een melkveebedrijf wordt ingezet in kader van van uiergezondheids(problemen). Een belangrijk aandeel hierin zijn de droogzetpreparaten die al dan niet preventief worden toegediend. Enkele omringende landen hebben reeds een verbod ingesteld om antibiotica-houdende droogzettubes te gebruiken bij gezonde dieren. Dat betekent dat het management en de huisvesting van de droogstaande koeien in optimale omstandigheden moet verlopen.

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken.

Met de steun van