Home

You are here

Nieuws

MCC onbereikbaar op maandag 2 februari !

Netwerkbeheerder Eandis plant op maandag 2 februari onderhoudswerken in de buurt van het laboratorium van MCC in Lier. Hierdoor kan de electriciteitsvoorziening tussen 8 en 12 uur afgesloten worden. Het gevolg hiervan is dat MCC telefonisch onbereikbaar zal zijn en dat de webtoepassing "MelkNet" eveneens niet kan gebruikt worden.


Aandacht voor "speciale kopers van rauwe melk"

De toelatingsvoorwaarden, opgelegd door het FAVV,  om als koper  van rauwe koemelk te mogen opereren zijn o.a.


Tarieven 2015 ongewijzigd

De Raad van Bestuur van MCC heeft beslist om de tarieven en de bijdrageregeling voor de algemene werking in 2015 niet te wijzigen t.o.v. 2014.

U kunt hier de tarieven 2015 raadplegen. 


Grote verschillen in melkopbrengst blijkt uit studie MCC

In kader van de studiedagen "Gezond Groeien", die afgelopen maand hebben plaats gevonden, heeft MCC-Vlaanderen een studie uitgevoerd met betrekking tot verschillen in bedrijfsopbrengst op basis van melkkwaliteit en samenstelling. Voor deze parameters werd er nagegaan wat de bedrijfsopbrengsten of kosten zijn voor een bedrijf dat op 25 (bedrijf A) en 75 percentiel (bedrijf B) scoort.


MCC stelde 2 wetenschappelijke posters voor op NMC te Gent

Van 6 tot 8 augustus werd de regionale bijeenkomst van NMC (National Mastitis Council) in Gent georganiseerd door het M-team (Ugent). Ruim 600 experten rond uiergezondheid / melkkwaliteit woonden het congres bij. MCC stelde via 2 wetenschappelijke posters enkele resultaten uit het mastitisonderzoek voor.


In de Kijker

Enquête droogstand van koeien

Naar schatting 70 % van het antibioticagebruik op een melkveebedrijf wordt ingezet in kader van van uiergezondheids(problemen). Een belangrijk aandeel hierin zijn de droogzetpreparaten die al dan niet preventief worden toegediend. Enkele omringende landen hebben reeds een verbod ingesteld om antibiotica-houdende droogzettubes te gebruiken bij gezonde dieren. Dat betekent dat het management en de huisvesting van de droogstaande koeien in optimale omstandigheden moet verlopen.

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken.

Met de steun van