Home

You are here

Nieuws

Nieuw IKM-lastenboek (versie 9) vanaf 1 juni 2017

De nieuwe versie van het IKM-lastenboek - versie 9 zal in werking treden vanaf 1 juni 2017 en zal vanaf deze datum van toepassing zijn. U kunt het volledig lastenboek raadplegen op www.ikm.be.


Longwormproject: Gratis tankmelkonderzoek

In het kader van een onderzoeksproject van Faculteit Diergeneeskunde – Universiteit Gent, MCC-Vlaanderen, DGZ Vlaanderen en Merial, nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan een onderzoek rond longwormen bij melkvee.


53 melkveebedrijven ontvangen melkdiploma

Jaarlijks reikt MCC diploma's uit aan producenten die het afgelopen jaar melk geleverd hebben van uitstekende kwaliteit. De voorwaarden voor het behalen van dit diploma hebben betrekking op het kiemgetal (<10.000/ml), het coligetal (<10/ml) en het celgetal (<150.000/ml).


Gebruikt u diepstrooiselboxen ? Vul dan onze korte enquête in ...

Zo blijft u op de hoogte van wat de ideale boxbedekking inhoudt en hoe de uiergezondheid en melkkwaliteit kunnen gegarandeerd worden. Bovendien kan u zich kandidaat stellen voor de onderzoeksgroep en kan u oa. gratis bacteriologisch melkonderzoek laten uitvoeren in het 2de projectdeel!


Aangepaste bijdrageregeling IKM-werking

Sinds 1 januari 2016 is de vzw IKM-Vlaanderen ondergebracht in de kantoren en binnen de werking van MCC-Vlaanderen te Lier. Tot eind 2016 verliep de financiering van het IKM-secretariaat vanuit het VLAM zuivelpromotiefonds. 2016 was dus een overbruggingsjaar. Vanaf 1 januari 2017 zal MCC-Vlaanderen zelf instaan voor de financiering van het IKM-secretariaat.


In de Kijker

Enquête droogstand van koeien

Naar schatting 70 % van het antibioticagebruik op een melkveebedrijf wordt ingezet in kader van van uiergezondheids(problemen). Een belangrijk aandeel hierin zijn de droogzetpreparaten die al dan niet preventief worden toegediend. Enkele omringende landen hebben reeds een verbod ingesteld om antibiotica-houdende droogzettubes te gebruiken bij gezonde dieren. Dat betekent dat het management en de huisvesting van de droogstaande koeien in optimale omstandigheden moet verlopen.

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken.

Met de steun van