Home

You are here

Nieuws

Aanwezigheid van kiemgroeiremmende substanties: nieuwe procedure vanaf 1 oktober 2016

Sedert 2014 worden melkproducenten speciaal begeleid vanaf het ogenblik dat  er binnen een termijn van 12 maanden bij 3 leveringen kiemgroeiremmende stoffen ( antibiotica en chemotherapeutica )  onder of boven de norm in de melk werden aangetoond. Het doel van deze begeleiding is om de oorzaken van opeenvolgende positieve leveringen te achterhalen en te voorkomen.


Grote vraag naar colostrum (biestmelk)

Sinds enkele jaren haalt MCC colostrum op bij melkveehouders in opdracht van ECI (European Colostrum Industry), te Marloie. ECI staat in voor de verdere verwerking van het colostrum en betaalt hiervoor een vergoeding aan de melkveehouders. Afhankelijk van de kwaliteit van het colostrum varieert de vergoeding tussen 0,5 en 3 €/liter.


Verhoging van het coligetal niet altijd gelinkt aan onhygiënische melkwinning!

Tweemaal per maand wordt het coligetal bepaald op tankmelk in het kader van de kwaliteitspremie.


In Vlaanderen is 7 % van de melkveebedrijven Mycoplasma bovis positief!

Van een willekeurige selectie van 100 melkveebedrijven, verspreid over Vlaanderen, werd tankmelk eenmalig onderzocht in het kader van een Veepeiler project in samenwerking met DGZ-Vlaanderen en de Vakgroep Inwendige Ziekten van de Faculteit Diergeneeskunde. Bij zeven bedrijven kon de aanwezigheid van Mycoplasma bovis vastgesteld worden met PCR.


IKM-Vlaanderen vzw heeft een nieuwe voorzitter

Vrijdag 18 maart 2016 was een belangrijke  dag voor vzw IKM-Vlaanderen. Na  een periode van 13 jaar voorzitterschap was Katrien Van der Meulen statutair ontslagnemend en werd door de Raad van Bestuur een nieuwe voorzitter in de persoon van Rianne Van Tilburg aangeduid.


In de Kijker

Enquête droogstand van koeien

Naar schatting 70 % van het antibioticagebruik op een melkveebedrijf wordt ingezet in kader van van uiergezondheids(problemen). Een belangrijk aandeel hierin zijn de droogzetpreparaten die al dan niet preventief worden toegediend. Enkele omringende landen hebben reeds een verbod ingesteld om antibiotica-houdende droogzettubes te gebruiken bij gezonde dieren. Dat betekent dat het management en de huisvesting van de droogstaande koeien in optimale omstandigheden moet verlopen.

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken.

Met de steun van