Home

You are here

Nieuws

Het gebruik van (kritische) antibiotica in kader van uiergezondheid.

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat voorkómen beter is dan genezen! Krijgt de koe ondanks preventieve maatregelen tóch mastitis (uierontsteking), dan is behandeling met antibiotica meestal aangewezen*.


De zin van coligetal ...

Om een optimale kwaliteit en voedselveiligheid te borgen van het eindproduct, dient het primaire product, nl. de rauwe melk, van een uitstekende kwaliteit te zijn. Het bepalen van het coligetal draagt bij tot het identificeren van rauwe melk en zuivelproducten die mogelijks blootgesteld waren aan onvoldoende hygiënische omstandigheden.


UPDATE Veepeilerproject “Predictie en preventie van longworminfecties bij grazend rundvee”

In het kader van het Veepeilerproject “Predictie en preventie van longworminfecties bij grazend rundvee” in samenwerking met Faculteit Diergeneeskunde – Universiteit Gent, MCC-Vlaanderen en DGZ Vlaanderen, willen wij u alvast bedanken om deel te nemen aan het onderzoek rond longwormen bij melkvee.


Nieuw IKM-lastenboek (versie 9) vanaf 1 juni 2017

De nieuwe versie van het IKM-lastenboek - versie 9 zal in werking treden vanaf 1 juni 2017 en zal vanaf deze datum van toepassing zijn. U kunt het volledig lastenboek raadplegen op www.ikm.be.


Longwormproject: Gratis tankmelkonderzoek

In het kader van een onderzoeksproject van Faculteit Diergeneeskunde – Universiteit Gent, MCC-Vlaanderen, DGZ Vlaanderen en Merial, nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan een onderzoek rond longwormen bij melkvee.


In de Kijker

Enquête droogstand van koeien

Naar schatting 70 % van het antibioticagebruik op een melkveebedrijf wordt ingezet in kader van van uiergezondheids(problemen). Een belangrijk aandeel hierin zijn de droogzetpreparaten die al dan niet preventief worden toegediend. Enkele omringende landen hebben reeds een verbod ingesteld om antibiotica-houdende droogzettubes te gebruiken bij gezonde dieren. Dat betekent dat het management en de huisvesting van de droogstaande koeien in optimale omstandigheden moet verlopen.

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken.

Met de steun van