Home

You are here

Nieuws

Bezoek MCC op Agriflanders en ontvang een waardebon

Van 12 tot 15 januari 2017 is MCC vertegenwoordigd met een stand op Agriflanders in Flanders expo te Gent. U kunt ons vinden in hal 8 op standnummer 8521 (naast DGZ-Vlaanderen en CRV). Alle bezoekende melkveehouders ontvangen een waardebon voor gratis mastitisonderzoek. Tot dan.


Fijne feestdagen !

De raad van bestuur en de medewerkers van MCC wensen u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2017!


Tarieven MCC blijven in 2017 ongewijzigd

De tarieven voor alle MCC-activiteiten  ( o.a.  melkkwaliteitsbepaling, mastitisonderzoek, bedrijfsadvisering ) blijven voor 2017 ongewijzigd.

De korting van 2 € per maand, toegekend door de Vlaamse overheid voor 2015 en 2016, wordt zoals voorzien in 2017 afgeschaft.


Melknet voor smartphone en tablet gelanceerd !

MCC lanceert een mobiele versie van MelkNet waarmee melkveehouders eenvoudig de resultaten van het tankmelkonderzoek kunnen opvolgen op hun smartphone of tablet. De mobiele versie is beperkt tot het opvragen van officiele resultaten van de tankmelk.


Overheidssteun voor Vlaamse melkveebedrijven met een IKM-certificaat

Binnenkort zal een financiële ondersteuning worden toegekend aan melkveehouders die reeds een IKM-certificaat hebben en moedigt andere melkveehouders aan om tot uiterlijk 31 december 2016 in te stappen in het IKM kwaliteitssysteem. 20% van de totale overheidssteun wordt aan deze maatregel besteed.


In de Kijker

Enquête droogstand van koeien

Naar schatting 70 % van het antibioticagebruik op een melkveebedrijf wordt ingezet in kader van van uiergezondheids(problemen). Een belangrijk aandeel hierin zijn de droogzetpreparaten die al dan niet preventief worden toegediend. Enkele omringende landen hebben reeds een verbod ingesteld om antibiotica-houdende droogzettubes te gebruiken bij gezonde dieren. Dat betekent dat het management en de huisvesting van de droogstaande koeien in optimale omstandigheden moet verlopen.

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken.

Met de steun van