Home

You are here

Nieuws

47 melkveebedrijven ontvangen diploma "producent van melk met uitstekende kwaliteit"

Jaarlijks reikt MCC diploma's uit aan producenten die in 2013 melk geleverd hebben van uitstekende kwaliteit. De voorwaarden voor het behalen van dit diploma hebben betrekking op het kiemgetal (<10.000/ml), het coligetal (<10/ml) en het celgetal (<150.000/ml).


Opnieuw voorlopig {rekenkundig} gemiddelde voor het vet- en eiwitgehalte

Vanaf januari 2014 wordt het maandgemiddelde voor vet- en eiwitgehalte anders berekend (aan de hand van de geleverde volumes melk). MCC gebruikt hiervoor de literhoeveelheden die via de RFID-chip bij de monstername geregistreerd worden. Op het einde van de maand worden de litergegevens gevalideerd met deze geregistreerd door de zuivelfabriek.


Opnieuw verbetering van de kwaliteitsresultaten in 2013

Op de algemene vergadering van MCC-Vlaanderen op vrijdag 28 maart 2014 zijn de jaar resultaten van MCC voorgesteld aan de bestuursleden, genodigden en vakpers. De steeds verbeterde tendens op gebied van melkkwaliteit in Vlaanderen zet zich in 2013 opnieuw door. In onderstaande tabel kunt u de evolutie van de belangrijkste parameters van de afgelopen jaren terugvinden.


Hoe kan ik zelfgenomen melkmonsters laten onderzoeken bij MCC?

Melkveehouders kunnen op eigen initiatief van hun dieren monsters nemen voor melkonderzoek. Afhankelijk van het soort onderzoek zijn er verschillende procedures die MCC hanteert. Een overzicht voor de belangrijkste onderzoeken:


Aanpassing procedure "ongunstige kwaliteits- resultaten"

De zuivelsector blijft continu streven naar een inhoudelijk verantwoorde manier om de kwaliteit van de melk op het hoogste peil te houden en desgevallend nog te verbeteren. Juist daarom vragen de vertegenwoordigers van de melkproducenten en de zuivelindustrie meer aandacht van diegenen die herhaaldelijk melk leveren waarin sporen van antibiotica of chemotherapeutica worden a


In de Kijker

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken.

Dynamische meting melkinstallatie

Problemen met uiergezondheid en een te hoog celgetal zijn in de meeste gevallen de reden voor een bedrijfsbezoek voor de melkwinningsadviseurs van MCC.

Met de steun van