Home

You are here

Nieuws

Aandacht voor eventuele aanwezigheid van chloraten in melk.

Er wordt verwacht dat er binnenkort Europese normen voor chloraten in melk en zuivelproducten zullen worden ingesteld.
Chloraten kunnen aanwezig zijn als restant van gebruikte chloorhoudende reinigings- en ontsmettingsmiddelen die ingezet worden bij de reiniging van melkinstallatie en –koeltank.


Barcode etiketten bestellen op webtoepassing "MelkNet"

Na de introductie van RFID-chip voor het identificeren van het MCC monsterflesje, is het gebruik van de barcode etiketten niet meer voor noodzakelijk. R.M.O.-chauffeurs zullen bijgevolg geen nieuwe etiketten meer bestellen bij MCC. Toch is het gebruik van deze etiketten nog wel van toepassing bij het nemen van bijkomende of andere monsters.


Herijking van R.M.O.- pompinstallaties door MCC

MCC is in 2014 gestart met het herijken van de R.M.O.-pompinstallaties. Na het bekomen van de noodzakelijke BELAC- accreditatie werden in de tweede helft van 2014 op vraag van 7 kopers reeds 79 R.M.O.-pompinstallaties aan een herhaling onderworpen. Met behulp van een ijkvat wordt in de procedure een bepaalde vastgelegde hoeveelheid melk opgezogen door de R.MO.


Contact- en communicatiegegevens op MelkNet vanaf 1 april 2015

Op woensdag 1 april 2015 wordt een nieuwe versie van MelkNet in gebruik genomen.  Melkveehouders zullen voortaan alle contact- en communicatiegegevens met MCC via MelkNet kunnen raadplegen en desgewenst aanpassen. Juiste en snelle communicatie is immers essentieel  voor het geval er zich melkkwaliteitsproblemen zouden voordoen.


Familie Adams - Leenaerts uit Hoogstraten produceert de beste melk van Vlaanderen !

Tijdens de jaarvergadering van MCC op vrijdag 20 maart 2015, werden Danny en Lea Adams-Leenaerts uit Hoogstraten bekroond als ‘melkveehouders met de beste melkkwaliteit van Vlaanderen.’


In de Kijker

Enquête droogstand van koeien

Naar schatting 70 % van het antibioticagebruik op een melkveebedrijf wordt ingezet in kader van van uiergezondheids(problemen). Een belangrijk aandeel hierin zijn de droogzetpreparaten die al dan niet preventief worden toegediend. Enkele omringende landen hebben reeds een verbod ingesteld om antibiotica-houdende droogzettubes te gebruiken bij gezonde dieren. Dat betekent dat het management en de huisvesting van de droogstaande koeien in optimale omstandigheden moet verlopen.

Kleurcodes bij gevoeligheidsbepaling

(Overmatig) gebruik van antibiotica leidt zowel in de humane als in de diergeneeskunde tot een stijging van resistentie van allerhande bacteriën tegenover deze producten. Omdat antibioticaresistentie in de diergeneeskunde ook kan leiden tot behandelingsproblemen bij de mens, wordt in verschillende Europese landen het antibioticagebruik in de veehouderij kritisch bekeken.

Met de steun van