Home

MilkBE lanceert vernieuwde, digitale Duurzaamheidsmonitor

De verduurzaming van de zuivelsector is een speerpunt van MilkBE. Daarom lanceert de brancheorganisatie, in samenwerking met MCC en IKM, de vernieuwde Duurzaamheidsmonitor in Vlaanderen. Door deze digitaal te maken, worden de duurzaamheidsinspanningen van melkveehouders kwantitatiever en frequenter in kaart gebracht, terwijl de melkveehouder maximaal administratief ontlast wordt. Alle gegevens zullen overzichtelijk beschikbaar zijn in de nieuwe applicatie “DigiMilk”. Melkveehouders kunnen deze data op een correcte en veilige manier actualiseren en delen. MilkBE is ervan overtuigd dat dergelijke verfijning de verduurzaming van de individuele melkveehouders, en dus de zuivelsector, ten goede zal komen. 

Minister van Landbouw Jo Brouns: “Vandaag al bewijzen onze boeren dat ze de meest klimaatvriendelijke melk ter wereld maken. Maar we willen graag ook de inspanningen tonen op vlak van bv. dierenwelzijn of milieu-impact. Met de vernieuwde Duurzaamheidsmonitor gaan we een veel beter zicht krijgen op alle inspanningen en gaan we die ook actiever kunnen uitdragen naar de buitenwereld, want vaak is er nog onvoldoende kennis van wat er vandaag allemaal al gebeurt. Digitalisering moet ons helpen om de bedrijfsvoering nog slimmer te maken en de administratieve lasten te verlagen. Dat de Vlaamse melkkoe ook morgen de meest duurzame ter wereld is, daar streven we samen naar!”

    
Vernieuwing na 9 jaar dienst

Het duurzaamheidsprogramma van de zuivelsector, de “Duurzaamheidsmonitor” genaamd, werd al in 2014 uitgerold over de hele zuivelketen. Gedurende 9 jaar inventariseerde de Duurzaamheidsmonitor de duurzaamheidsinitiatieven van bijna alle Belgische melkveehouders. Elke 3 jaar werden deze op een kwalitatieve manier bevraagd door een onafhankelijke auditor, gelijktijdig met de IKM-audit. Uit deze cijfers blijkt dat er reeds een hele weg werd afgelegd: zo nam een melkveehouder in 2014 gemiddeld 9 van de 35 mogelijke duurzaamheidsinitiatieven. Vandaag zijn dit er al bijna 21. “Duurzaamheid is de absolute topprioriteit voor MilkBE. De zuivelsector is zich bewust van de uitdagingen die voor ons liggen. Tegelijkertijd zijn we overtuigd van de veerkracht en dynamiek van de sector om deze uitdagingen aan te gaan.”, aldus Lien Callewaert, ondervoorzitter MilkBE en directeur BCZ (Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie). Vanuit deze visie is ook de vernieuwde Duurzaamheidsmonitor ontstaan. Een grondige upgrade van de huidige aanpak en lijst met mogelijke initiatieven was noodzakelijk, want de laatste 9 jaar bewoog er immers veel op vlak van duurzaamheid.
   

Kwantitatievere en frequentere gegevens

De vernieuwde Duurzaamheidsmonitor voorziet een brede, generieke aanpak. Meer dan 70 duurzaamheidsinspanningen worden gemonitord, ondergebracht in 9 thema’s: dierengezondheid, dierenwelzijn, milieu, diervoeding, water en bodem, socio-economische duurzaamheid, energie, klimaat en Convenant Enterische Emissies. Deze aanpak leidt tot het verzamelen van gegevens op een kwantitatievere, frequentere en geborgde manier, met uniforme en sectoraal bepaalde definities en berekeningen. Zo zet MilkBE volop in op sensibilisering, stimulering en valorisatie ten voordele van verduurzaming van de ganse zuivelsector.
   

Meer inzetten op automatisch data verzamelen én delen via DjustConnect

De Duurzaamheidsmonitor beperkt de administratieve rompslomp van de melkveehouder door volop in te zetten op het automatisch verzamelen van data. Die data zijn afkomstig uit bestaande databanken (o.a. Vlaamse Overheid, DGZ, MCC, Milcontrol), uit de duurzaamheidsbevraging tijdens de driejaarlijkse IKM-audit en uit actualisaties die de melkveehouder zelf ten allen tijde kan invoeren in DigiMilk.
   
Deze data kunnen samengebracht en gedeeld worden met expliciete toestemming van de melkveehouder zelf. Om ervoor te zorgen dat dit op een correcte en transparante manier gebeurt, moet de melkveehouder steeds zijn of haar mandaat geven via het neutrale datadeelplatform DjustConnect. Ook MilkBE ontwikkelde strikte richtlijnen omtrent databeheer.
   
Dit zorgt ervoor dat de melkveehouder steeds eigenaar blijft van zijn of haar eigen data, maar ook dat deze gegevens, indien gewenst én mits goedkeuring door de melkveehouder, ter beschikking kunnen gesteld worden aan o.a. zuivelverwerkende bedrijven (bv. voor duurzaamheidspremies of valorisatie uit de markt) en aan MilkBE. Zo zal de zuivelsector deze gegevens gebruiken voor sectorrapportering en opvolging, zodat zij ook over deze inspanningen kunnen communiceren met feiten en cijfers. “Met de digitale Duurzaamheidsmonitor willen we vanuit MilkBE onze melkveebedrijven ondersteunen en tegelijkertijd zoveel mogelijk administratief ontzorgen, terwijl we hen handvaten bieden om (nog meer) in te zetten op het verduurzamen van hun bedrijven. Enkel zo kan onze melkveehouderij duidelijk aantonen welke inspanningen gebeuren en welke vooruitgang geboekt wordt. De melkveehouderij  - stap voor stap -  verder verduurzamen biedt de beste garanties op de toekomst.”, aldus Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond – namens Agrofront. 
   
MilkBE hoopt dat dit verhaal van samenwerking nog verder kan inspireren, en dat deze vernieuwde Duurzaamheidsmonitor een opportuniteit is om nieuwe samenwerkingen met andere partners in de keten aan te gaan en zo de melkveehouder te ondersteunen op zijn weg naar verdere verduurzaming.
   

Dashboard voor melkveehouders in nieuwe applicatie “DigiMilk”

De melkveehouder kan al deze duurzaamheidsgegevens terugvinden in een handige applicatie, genaamd DigiMilk, beheerd door MCC-Vlaanderen. Via dit dashboard kan de melkveehouder zijn of haar duurzaamheidsgegevens raadplegen, maar ook continu zelf actualiseren. Op die manier kan de melkveehouder steeds zijn meest recente inspanningen op het vlak van duurzaamheid aantonen. Daarnaast kan hij of zij zich ook benchmarken met het Vlaamse sectorgemiddelde. "DigiMilk omvat naast de Duurzaamheidsheidsmonitor, ook IKM-NET. Deze tool laat toe om de IKM-audit eenvoudig, snel en digitaal voor te bereiden en de gegevens van de vorige audit te raadplegen.", aldus Veerle Ryckaert, manager MCC.
Rianne van Tilburg, voorzitter IKM-Vlaanderen en melkveehoudster: “Ik ben echt wel enthousiast dat IKM en de Duurzaamheidsmonitor nu samen op 1 plaats beschikbaar zijn, namelijk via DigiMilk. Dat maakt het allemaal nog zoveel eenvoudiger! En transparanter omdat al jouw data hier samen beschikbaar zijn en je ze op gelijk welk moment kunt aanpassen. Je blijft bovendien als melkveehouder zélf baas van je eigen data. Je bepaalt zelf welke data automatisch worden ingeladen en of jouw duurzaamheidsinitiatieven doorgegeven worden aan de zuivelfabrieken/MilkBE. Uiteindelijk hopen we dat de zuivelfabrieken/kopers onze duurzaam geproduceerde melk via hun producten nóg beter zullen vermarkten naar de aankoper/retail. En uiteindelijk is de winnaar in dit hele verhaal: de consument.”

   
Deelnemen kan … vanaf nu!

Deze lancering is het startschot! Vanaf nu is DigiMilk officieel beschikbaar voor melkveehouders via de DigiMilk-knop op onze website. Samen met haar partners, waaronder MCC en IKM, organiseert MilkBE 2 online infomomenten, op 14 en 20 november 2023 (zie dit nieuwsbericht) waarmee ze melkveehouders wil ondersteunen om alle mogelijkheden van DigiMilk toe te lichten.
    

>> Meer informatie:

- in de Duurzaamheidsmonitor brochure voor melkveehouders 
- via de website van MilkBE, waar je ook de brochures voor stakeholders en kopers vindt