Home

IKM

IKM

Integrale Kwaliteitszorg Melk 
De consument wil weten hoe zijn product tot stand is gekomen.De goede productiemethode, de bezorgdheid voor dierenwelzijn en milieu, de zuiverheid en de veiligheid van het eindproduct, het vermijden van insleep van bedrijfsvreemde stoffen zijn de onderwerpen van IKM, Integrale Kwaliteitszorg Melk.

Het IKM-certificaat waarborgt de goede landbouwpraktijk op het melkveebedrijf. Het lastenboek beschrijft meer dan honderd borgingspunten in acht essentiële onderdelen van de melkproductiemethode. Dierengezondheid, dierenwelzijn, melkwinning, hygiëne, reiniging en milieu zijn de zes modules waarin bestaande reglementering onderschreven wordt en aangevuld met een aantal punten van goede landbouwpraktijk.
De zuivelsector wil met deze kwaliteitsbenadering via autocontrole aan de spits blijven staan van de integrale ketenbewaking. De totale Belgische productie van rauwe melk is met de IKM-certificatie geborgd.