Home

Weidegang

Weidegang

De Nederlandse Stichting Weidegang heeft als doel de zichtbaarheid van koeien in het landschap te stimuleren door weidegang te ondersteunen. Ze doet dit door onder andere de uitgifte van het Weidemelklogo dat garandeert dat het zuivelproduct gemaakt is van weidemelk. Het logo is verkrijgbaar voor alle partijen die voldoen aan de eisen die in het lastenboek van de Stichting opgenomen zijn. Het Weidegang Certificaat bestaat uit 3 verschillende modules, afhankelijk van de rol van het bedrijf in de productieketen:

  1. Module A voor zuivelbedrijven die weidemelk van melkveehouders afnemen.
  2. Module B voor het transport van weidemelk.
  3. Module C voor productielocaties in de productieketen van de zuivelproducten.

    

MCC is sinds 2021 erkend als certificerende instelling door de Stichting Weidegang  om álle weidegangaudits uit te voeren (sinds 2016 was ze al erkend voor module A). Dat betekent dat MCC naast de Weidemelk-certificering bij melkveehouders (module A), ook de Weidemelk-certificering bij transporteurs (module B) én bij productielocaties/zuivelverwerkers (module C) kan verzorgen.

Heb je vragen over weidegang-certificatie? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk via mail naar info@mcc-vlaanderen.be of tel. 078 15 48 10.