Home

Weidegang

Weidegang

De Nederlandse Stichting Weidegang heeft als doel de zichtbaarheid van koeien in het landschap te stimuleren door weidegang te ondersteunen. Ze doet dit door onder andere de uitgifte van het Weidemelklogo dat garandeert dat het zuivelproduct gemaakt is van weidemelk. Het logo is verkrijgbaar voor alle partijen die voldoen aan de eisen die in het lastenboek van de Stichting opgenomen zijn. Het Weidegang Certificaat bestaat uit 3 verschillende modules, afhankelijk van de rol van het bedrijf in de productieketen:

  1. Module A voor zuivelbedrijven die weidemelk van melkveehouders afnemen.
  2. Module B voor het transport van weidemelk.
  3. Module C voor productielocaties in de productieketen van de zuivelproducten.

MCC is sinds 2016 erkend als certificerende instelling door de Stichting Weidegang voor module A. Vanaf 2021 werd MCC ook erkend door de Stichting om álle weidegangaudits uit te voeren. Naast de Weidemelk-certificering bij melkveehouders, kan MCC dus voortaan ook de Weidemelk-certificering bij transporteurs én bij productielocaties/zuivelverwerkers verzorgen.

Hebt u vragen over weidegang-certificatie? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk via mail naar info@mcc-vlaanderen.be of tel. 078 15 48 10.