Home

Webinar: Werking en opstart van vernieuwde digitale Duurzaamheidsmonitor

Als melkveehouder ken je de Duurzaamheidsmonitor al die moet ingevuld worden bij een IKM audit. De resultaten van deze monitor worden steeds belangrijker om de inspanningen die de melkveehouders reeds vrijwillig doen op het vlak van duurzaamheid, te communiceren naar afnemers en retailers, maar ook naar de burgers en politiek. Want die laatsten kennen onze sector veelal niet. Een melkveebedrijf is continu in ontwikkeling en verduurzaamt ook steeds verder. Daarom wordt de monitor ook regelmatig geüpdatet en aangevuld met nieuwe initiatieven bijvoorbeeld op het vlak van klimaat.
   
Om het jou als melkveehouder gemakkelijker te maken om deze monitor in te vullen, heeft de brancheorganisatie MilkBE in samenwerking met MCC, ingezet op een digitalisering van de monitor. Dit maakt het mogelijk om vanaf nu heel wat initiatieven uit de monitor automatisch te laten invullen via datakoppelingen. Uiteraard enkel met jouw toestemming. Ook heel wat kopers hechten belang aan duurzaamheid en stimuleren dit zelfs via duurzaamheidspremies. Ook hiervoor kan het invullen van de digitale Duurzaamheidsmonitor een basis vormen in de toekomst. De digitale Duurzaamheidsmonitor is samen met IKM-NET terug te vinden op www.digimilk.be.
 
We willen jou graag wat meer duiding en inzicht geven in de vernieuwde digitale Duurzaamheidsmonitor en een toelichting geven van de mogelijkheden in het opstart- en registratieproces in de monitor.
Hiervoor wordt er op 2 momenten een webinar voorzien:

  • Vrijdag 10 november van 13.00 tot 14.00 uur
  • Dinsdag 14 november van 20.30 tot 21.30 uur

Programma

  • Belang en resultaten Duurzaamheidsmonitor - Jolien Willems, adviseur duurzaamheid MilkBE
  • Hoe werkt de vernieuwde digitale Duurzaamheidsmonitor - Veerle Ryckaert, manager MCC
  • Duurzaamheidsmonitor en IKM-NET in de praktijk via DigiMilk Rianne Van Tilburg, voorzitter IKM en melkveehoudster
  • Vraag en antwoord

Deelnemen

Schrijf je vóór 8 november in voor één van deze webinars via de link:

    
De dag van het webinar ontvang je een e-mail met link om deel te nemen.