Home

Vanaf 1 april 2022 wijzigt de procedure voor residuen van diergeneesmiddelen

Sinds enkele jaren neemt de Belgische zuivelsector maatregelen in het geval van niet-conforme resultaten op het vlak van melkkwaliteit en meer bepaald residuen van diergeneesmiddelen (antibiotica), overeenkomstig de federale en Europese wetgeving. De brancheorganisatie MilKBE bracht aanpassingen in de huidige procedure aan die vanaf april 2022 van start gaan.

Vanaf 1 april 2022 wordt volgende terminologie en onderstaand opvolgsysteem toegepast:

  • Ongunstig resultaat: analyseresultaat dat aangeeft dat residuen van diergeneesmiddelen in het monster aanwezig zijn en dat het maximumresidugehalte (MRL) waarschijnlijk is overschreden.
  • Aantoonbaar resultaat: analyseresultaat dat de aantoonbaarheidsgrens voor de gebruikte verdunning overschrijdt en waarbij er technische redenen zijn om aan te nemen dat de MRL's niet worden overschreden.
  • Resultaat met waarschuwingssignaal: testresultaat dat wijst op de aanwezigheid van een kleine hoeveelheid residuen van diergeneesmiddelen in het monster.
  • Negatief resultaat: analyseresultaat dat niet aangeeft dat er residuen van diergeneesmiddelen in het monster aanwezig zijn.

Alle wijzigingen werden bijeengebracht in deze overzichtstabel opgesteld door MilkBE.


1